Toate articolele etichetate "anunt public"

  • ANUNŢ NEGOCIERE DIRECTĂ

               1.Informaţii generale privind concedentul:              Municipiul Reşiţa,  prin « Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al  Municipiului Reşiţa », cu sediul in Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800),  Judeţul Caraş Severin,  tel 0255-212483, 220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa.             2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii:         Concesionarea parcelei  de teren nr.  50, în suprafaţa  de  3010  mp. situat în Reşiţa, Zona  Industrială Aglomerator – Valea Ţerovei, aparţinând domeniului public, H.C.L. nr.  204/21.06.2010.             3.  Informaţii privind documentaţia de negociere directă        Se regăsesc în caietul de sarcini. ...

  • Anunț public

  • Decizia etapei de încadrare a proiectului „Reabilitare și  modernizare străzi în orașul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin”

    Primăria orașului MOLDOVA NOUĂ, titular al proiectului „Reabilitare și modernizare străzi în orașul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurii de evaluare a  impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare și modernizare străzi în orașul Moldova Nouă,  județul Caraș-Severin” propus a fi amplasat în orașul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin.   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din  Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 08.00 – 15.00 şi vineri, între orele 08.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmcs.anpm.ro/.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de  internet a autorității competente pentru protecția mediului.