Sunt românii dispuși să se vaccineze anti-COVID-19?

Vaccinarea în România a început recent și, de la începutul ei, oamenii s-ar putea oferi voluntari pentru a primi vaccinul anti-COVID-19. Având în vedere dezavantajele și avantajele vaccinării, unii oameni aleg să nu se supună vaccinării și preferă să câștige imunitate în mod natural. Am întrebat românii dacă sunt dispuși să se vaccineze dacă li se oferă șansa de a face acest lucru.

Cosmin – un student la Afaceri, de 20 de ani, din Bârlad, spune: „Da, îl voi face imediat ce am ocazia. Abia aștept să revin la normalitate. De asemenea, familia, prietenii și oamenii cu care mă întâlnesc pot fi astfel în siguranță”.

Radu, un student de 20 de ani, din Iași, împărtășește: „L-aș face cu bucurie”.

leader board 728 x 90 px

„Da, mă voi vaccina cât mai curând posibil. Am un risc mult mai mare dacă nu îl fac și vreau ca industria muzicală și orice altceva să se redeschidă, să se poată călători și să nu mai fie în carantină.”, adaugă Andra – o tânăra de 19 ani, studentă în Cluj-Napoca.

Vlad, un tânăr de 21 de ani, student la Informatică în Cluj-Napoca, susține: „Da, sunt dispus să îl fac, deoarece simt că este singurul mod în care putem scăpa de această pandemie și, de asemenea, mă simt foarte sigur să îl fac.”

„Da, vreau să fac vaccinul. Vreau ca toate acestea să revină la normal și am încredere în medicina modernă.”, menționează Livia – o studentă la Medicină, de 20 de ani, din Târgu Jiu.

Pe de altă parte, unii dintre cei intervievați își exprimă îngrijorarea minoră cu privire la necesitatea și siguranța vaccinului. Nu sunt convinși că vaccinul nu este riscant, deoarece a fost lansat nu cu mult timp în urmă.

„Nu sunt pe deplin convins, dar răspunsul final este da – sunt dispus să fac vaccinul. Sper că se va dovedi a fi ceva benefic în cele din urmă.”, spune Teodora – studentă la Filologie, în vârstă de 18 ani, din Iași.

Theodora, o tânăra de 19 ani, studentă la Biologie în București, adaugă: „Dacă înseamnă că totul s-ar întoarce la cum era înainte de COVID-19, atunci da. Dacă ar fi obligatoriu, atunci da. Dacă ar exista lucruri interzise pentru cei nevaccinați, atunci m-aș vaccina și eu. Dacă viața mea ar fi în pericol, atunci da. Dar dacă nu este obligatoriu, aș risca să mă infectez. Cine nu vrea să se infecteze și să fie supus riscului ar trebui să se vaccineze. Eu însămi sunt destul de sănătoasă. Dacă nu există nicio amenințare la adresa sănătății sau a statutului meu în societate, nu aș face vaccinul. Sau nu chiar acum. Nu-mi place să fiu înțepată.”

„La primul val nu, dar mai târziu poate. Nu știu.”, menționează Kata – un student de 20 de ani, din Harghita.

***

Are Romanians willing to get vaccinated?

Vaccination in Romania has started recently, and since its beginning, people could volunteer themselves to receive a COVID-19 vaccine. Considering the disadvantages and advantages of getting vaccinated, some people choose not to undergo the vaccination and prefer to gain immunity naturally. We asked Romanians whether they are willing to get vaccinated if given a chance to do so.

Cosmin – a 20-year-old business student from Bârlad says: “Yes, I will take it as soon as I have the chance. I cannot wait to get back to normality. Also, so my family, friends and people that I cross paths with can be safe.”

Radu, a 20-year-old student from Iași, shares: “I would gladly take it.”

“Yes, I will get vaccinated as soon as possible. I am at much higher risk if I do not take it, and I want the music industry and everything else to re-open, to be able to travel and not to be in quarantine anymore”, adds Andra – a 19-year-old student from Cluj-Napoca.

Vlad, a 21-year-old computer science student from Cluj-Napoca, claims: “Yes I am willing to take it because I feel like it is the only way we can escape this pandemic, and also I feel very safe to take it.”

“Yes, I want to take the vaccine. I want all of this to go back to normal, and I have trust in modern medicine”, mentions Livia – a 20-year-old medicine student from Târgu Jiu.

On the other hand, some of the interviewees express the minor concern about the necessity and safety of the vaccine. They are not convinced whether the vaccine is not risky, since it has been launched not so long ago. After all, the majority would undergo the COVID-19 vaccination if possible.

“I am not fully convinced, but the final response is yes – I am willing to get the vaccine. I hope it will turn out to be something beneficial in the end”, says Teodora – an 18-year-old philology student from Iași.

Theodora, a 19-year-old biology student from Bucharest, adds: “If it means that everything would go back to how it was before COVID-19, then yes. If it was mandatory, then yes. If there were restricted things for the non-vaccinated ones, then I would vaccinate myself. If my life was at risk, then yes. But if it wasn’t mandatory, I would take the risk of getting infected. Who does not want to get infected and is at risk, should vaccinate themselves. I, myself, am quite healthy. If there is not any threat to my health or my status in society, I would not take the vaccine. Or not right now. I don’t like being stung.”

“At the first wave no, but later maybe. I do not know.”, mentions Kata – a 20-year-old student from Harghita.

Author: Wiktoria Drezner
Translation: Dan Trisca