Subvenţii pentru ucenicie la locul de muncă. 1.125 de lei/angajat!

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin reaminteşte angajatorilor că, potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, modificată şi completată, poate acorda lunar angajatorilor, pe perioada derulării formării profesionale, pentru fiecare ucenic încadrat, o sumă în cuantum de 1.125 lei.

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă.

Ce trebuie să facă angajatorul

Angajatorii din judeţul nostru care doresc să beneficieze de aceste subvenţii trebuie să urmeze următorii paşi:

  1. Să comunice locurile de muncă vacante la AJOFM Caraş-Severin,
  2. Să întocmească contractul de ucenicie:

– contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română şi se înregistrează în termen de 20 de zile la Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin;

– durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de 12 , 24 sau 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2, de nivel 3, respectiv de nivel 4 ;

– pe perioada contractului de ucenicie,  ucenicul se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea angajatorului, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

  1. Să încheie o convenţie cu AJOFM Caraş-Severin:

–pentru fiecare ucenic angajat în baza unui contract de ucenicie, angajatorului i se acordă suma de 1.125 lei/lună, pe toată durata programului de ucenicie;

  • convenţia se încheie în termen de 30 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie.
  1. Să finalizeze programului de ucenicie, conform legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor (OG 129/2000, cu mofificările şi completările ulterioare), în urma examenului de absolvire, ucenicul primind un certificat de calificare cu recunoaştere naţională.

Ce trebuie să facă viitorul angajat

Persoanele care doresc să devină ucenici trebuie să urmeze următorii paşi:

  1. Să se înregistreze în evidenţele AJOFM Caraş-Severin ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,
  2. Să solicite participarea la un program de ucenicie , prin depunerea unei cereri (model tipizat).

Informaţii suplimentare şi asistenţă personalizată pentru încheierea de contracte de ucenicie pot fi obţinute la sediul  AJOFM Caraş-Severin din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 , telefon 0255/212160  sau la sediile punctelor de lucru ale AJOFM din Anina, Băile Herculane, Bocşa, Bozovici, Caransebeş, Moldova Nouă, Oraviţa, Oţelu Roşu.

 

Foto: capital.ro.