Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale din Caransebeş

Serviciile sociale sunt în atenția administraţiei publice din Caransebeș, astfel că a fost elaborată o strategie de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului pentru următorii 3 ani, care a fost aprobată în ședința de Consiliu Local.

În conformitate cu Legea asistenței sociale nr. 292/2011, Serviciul de Asistență Socială Caransebeș are obligația de a organiza și acorda servicii sociale și de a planifica dezvoltarea acestora în funcție de nevoile identificate în comunitate, de resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

La nivelul municipiului de pe Timiș și Sebeș funcționează servicii sociale de furnizori publici/privați, destinate diferitelor categorii sociale, printre care Cantina de Ajutor Social, Căminul pentru Persoane Vârstnice, Centrul pentru Persoanele fără Adăpost, Caritas, Centrul de Igienă pentru Mamă și Copil, servicii mobile de distribuire a mesei „Masa pe Roți” sau servicii de îngrijire la domiciliu. Toate au în vedere ajutorul acordat în special copiilor, persoanelor cu handicap, bătrânilor și oamenilor străzii. Programele sociale specifice au fost înființate de Episcopia Caransebeșului, Societatea Caritas sau Consiliul Județean Caraș-Severin.

Pentru toți furnizorii de servicii sociale, Primăria Caransebeș şi-a propus înfiinţarea unei baze de date care să fie actualizată continuu. Aceasta va cuprinde date despre beneficiari şi despre indemnizațiile acordate. Totodată, municipalitatea urmăreşte și realizarea de parteneriate cu alte autorități şi instituții publice, ONG-uri sau centre sociale.