SRI a recuperat hărțile și documentele secrete ale celor 2,5 miliarde de euro de la Moldova Nouă!

explo 1000x200

Chiar înainte să fugă din România cu informații clasificate despre zăcămintele de la Moldova Nouă, evaluate de specialiști la cel puțin 2,5 miliarde de euro, SRI l-a prins pe spionul rus care obținuse totul pe tavă de la autoritățile române ce nu aveau voie să sufle o vorbă despre Moldomin!

Fostul director al Moldomin Moldova Nouă, Iacob Chișărău, nu a fost singurul care a vândut ponturi străinilor pentru câțiva lei. Toate datele şi informaţiile cu privire la resursele minerale, inclusiv cele referitoare la zăcămintele de la Moldova Nouă,  aparţin statului român, evidenţa şi gestiunea acestora fiind în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. În 1 aprilie 2011, SC IPROMIN a încheiat un contract privind păstrarea, depozitarea şi paza datelor şi informaţiilor ce fac parte din Fondul geologic naţional  şi/sau din Fondul naţional de resurse/rezerve minerale cu Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM). E vorba despre datele şi informaţiile referitoare la activităţi miniere aflate în arhiva societăţii, proprietate a statului şi gestionată de către ANRM.

SC IPROMIN este fostul institut de cercetare în domeniul industriei miniere, în prezent societate specializată în proiectarea obiectivelor miniere, în verificarea şi certificarea funcţionalităţii instalaţiilor de extracţie, precum şi a documentaţiei privind deschiderea obiectivelor miniere şi studii de impact ecologic. În cursul anului 2012, firma elvețiană MINECO AG ZUG, după ce a preluat imobilele – terenuri menţionate în caietul de sarcini, în cadrul procedurii de insolvenţă a SC MOLDOMIN SA, iar ANRM a aprobat transferul licenţei de exploatare, firma străină şi-a arătat interesul pentru extinderea dreptului de exploatare a zăcămintelor cuprifere către perimetrele învecinate. „În acest scop, reprezentanţii MINECO AG au mers la Moldova Nouă pentru a viziona perimetrul de exploatare ori pentru a efectua studii în teren, dar şi pentru a se întâlni şi stabili contacte cu diferite persoane cu cunoştinţe de specialitate în domeniile geologic, geotehnic etc. La unele dintre aceste întâlniri a fost invitat şi a participat Sorin Berchimiș, în calitate de director general al IPROMIN”, au reținut procurorii anticorupție.

Interesul reprezentanţilor MINECO AG pentru SC IPROMIN s-a datorat inclusiv faptului că această societate deţinea în păstrare date şi informaţii geologice şi geotehnice referitoare la zona Moldova Nouă. În acest context, IPROMIN, prin directorul general Berchimiș, a purtat discuţii cu reprezentanţii MINECO AG referitoare la servicii de proiectare pentru realizarea unei uzine de preparare a minereului şi a unui iaz pentru depozitarea sterilelor miniere, inclusiv pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare. S-a pus totodată problema furnizării de date şi informaţii geotehnice. Berchimiș a fost de acord şi, în acest sens, la data de 15.10.2012, i-a solicitat telefonic unui inginer proiectant în cadrul SC IPROMIN , autorizat pentru acces la informaţii „Secret de serviciu”, să adune „toate titlurile, la toate documentaţiile, despre proprietăţi fizico-mecanice, geotehnică, stabilităţi de taluze, în cariera Moldova Nouă”, cu scopul de a le pune la dispoziţie, pentru studiu, cetăţeanului rus trimis de firma elvețiană în România.

O zi mai târziu, Berchimiș i-a condus la arhiva SC IPROMIN pe reprezentanții elvețienilor şi, după ce le-a prezentat arhiva şi locul de depozitare al documentelor de la etajul 3, au urcat la etajul 6, la camera de consultare a datelor. Acolo i-a pus la dispoziţie cetăţeanului rus, pentru studiu, documentaţiile tehnice selectate cu o zi în urmă. Cetăţeanul rus i-a mai solicitat directorului general Berchimiș să-i pună la dispoziţie şi listele privind proprietăţile tehnico-mecanice ale solului din perimetrul Moldova Nouă.  Apoi Berchimiș a plecat, dar l-a lăsat pe cetăţeanul rus să studieze documentaţiile tehnice. După studierea documentaţiilor, rusul a cerut copii ale anumitor documente. Berchimiș a fost întrebat telefonic dacă aprobă acest lucru.  A fost de acord cu xerocopierea documentelor indicate de cetățeanul rus. Acesta dorea însă mai mult de atât. Să ia la hotel, să  studieze documente printre care se afla un exemplar „Secret de serviciu” şi unul nesecret. Berchimiș a aprobat solicitarea, spunându-i angajatei sale „Da, lasă-i-le şi face Neamțu proces-verbal de desecretizare!”. Din dispoziţia directorului general Berchimiș s-au realizat copii de pe documentele solicitate, atât în format electronic (CD), cât şi pe suport de hârtie.

Pe data de 17.10.2012, Berchimiș a remis documentele respective în biroul sucursalei din România a MINECO AG, asigurându-l totodată pe cetăţeanul rus că nu sunt documente clasificate. În ziua imediat următoare, Serviciul Român de Informaţii a efectuat un control la SC IPROMIN, pe linia respectării legislaţiei privind documentele clasificate, în urma căruia s-a constatat lipsa mai multor documente. Speriat de controlul Serviciului Român de Informaţii efectuat imediat după remiterea documentelor clasificate cetăţeanului rus, în dimineaţa zilei de 19.10.2012, Berchimiș a contactat-o telefonic pe o angajată a MINECO AG ZUG – Sucursala Bucureşti şi i-a spus că ar fi bine ca rusul să nu plece cu dosarele pe care el i le-a dat.  În aceeaşi zi, cetăţeanul rus a fost oprit pe Aeroportul Internaţional „HENRY COANDĂ” din Bucureşti, iar cu ocazia percheziţiei corporale efectuate au fost descoperite documentele obţinute de la directorul general al SC IPROMIN, atât în format electronic (CD), cât şi pe suport de hârtie. La percheziţia corporală au fost găsite asupra cetăţeanului rus  mai multe obiecte şi documente printre care şi un laptop şi o mapă de plastic în care se aflau mai multe documente. Referitor la mapa de documente, acesta a declarat că le are de la IPROMIN şi reprezintă copii ale proiectării preliminare privind proiectarea carierei şi i-au fost înmânate de Berchimiș.

În preambulul deciziei de desecretizare din data de 10.09.2012 se precizează că s-a permis ca societatea IPROMIN să desecretizeze anumite documentaţii. Decizia de desecretizare a fost semnată de şeful structurii de securitate Gabriel Neamțu şi aprobată de directorul general Sorin Berchimiș.

„Studiul privind influenţa fisuraţiei rocilor asupra stabilităţii taluzelor definitive ale carierei de banatite cuprifere de la Moldova Nouă. Studiul privind influenţa fisuraţiei asupra proprietăţilor fizico – mecanice ale rocilor” conţinea însă marcajul „Secret de serviciu”, contrazicând depoziţia lui Berchimiș referitoare la faptul că a cerut subalternilor punerea în executare a Deciziei de desecretizare din data de 10.09.2012 şi ştergerea marcajelor „Secret de serviciu” de pe lucrările din anexa acestei decizii. Lucrurile sunt clare. Berchimiș și Neamțu au antedatat decizia de desecretizare, atestând în mod nereal ca dată a întocmirii / semnării deciziei data de 10.09.2012, în timp ce abia la data de 04.04.2013 inculpaţii au avut cunoştinţă şi au intrat în posesia adresei respective. În concluzie, spun procurorii, cei doi inculpaţi, Berchimiș și Neamțu, nu puteau semna, respectiv aproba decizia de desecretizare la data de 10.09.2012 şi nici procesul-verbal de declasificare la data de 17.09.2012. Practic, cei doi au încercat să acopere neregulile, și anume furnizarea de informații strict secrete, despre zăcămintele de la Moldova Nouă, rusului trimis în Caraș-Severin de Mineco.

banner 970 x 250