Sprijin pentru elevii din Caransebeș cu situație materială grea

Primăria Caransebeș va acorda tichete sociale ca sprijin pentru elevi din fonduri europene. În această perioadă generată de criza COVID-19, una dintre cele mai afectate categorii de persoane este cea a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material.

Sprijinul va consta în asigurarea de materiale școlare, în rechizite și vestimentație necesare frecventării școlii, pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscurilor de orice natură. În acest sens, până în 8 septembrie, Direcția de Asistență Socială Caransebeș înregistrează solicitările pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr.133/2020.

Cererile însoțite de actele doveditoare se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului la sediul Direcției de Asistenţă Socială Caransebeș, str. Teiusului nr.24.
Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional copiii cei mai defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial. Valoarea nominală a unui tichet social este de 500 lei/an școlar.

Cei care doresc să depună cerereri trebuie să aibă domiciliul pe raza municipiului Caransebeș, venitul net lunar pe membru de familie de până la 284 lei inclusiv, în cazul copiilor preșcolari, venitul net lunar pe membru de familie de până la 1115 lei inclusiv, în cazul copiilor din învățământul de stat primar și gimnazial, dovada înscrierii copilului la școală sau grădinită.

Pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Direcției de Asistență Socială Caransebeș, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021 și adreverința de venit aferentă lunii iulie 2020.