Spitalul groazei s-a transformat. Oferă servicii medicale performante pentru 30.000 de oameni!

Lucrările de modernizare și dotare a Policlinicii din Moldova Nouă se apropie de final, astfel că autoritățile locale preconizează că inaugurarea investiției va avea loc în viitorul apropiat.

Policlinica din Moldova Nouă a fost construită şi dată în folosinţă în anul 1976. După 1989 şi până azi, din cauza etapei de tranziţie de la societatea comunistă la societatea capitalistă, economia ţării a continuat mulţi ani să parcurgă aceeaşi curbă descendentă, iar când lucrurile au început să dea semne de revigorare, nu Moldova Nouă a fost destinată să le simtă. În concluzie, vreme de 34 de ani policlinica a trebuit să se mulţumească să funcționeze în spaţii prost întreţinute, cu instrumentar învechit şi fără acces la tehnologiile noi de investigare şi tratament. La momentul actual, ambulatoriul integrat cu cabinetele de specialitate este structură a Spitalului Orășenesc Moldova Nouă și funcționează în baza Ordinului Ministrului Sănătății.

Spațiile „groazei” din incinta clădirii alungau pacienții din Moldova Nouă, dar și din comunele învecinate la sute de kilometri distanță până la Reșița sau chiar la Timișoara. Policlinica Moldova Nouă era din ce în ce mai puţin atractivă pentru populaţia pe care trebuia să o deservească, aspect care a dezamăgit circa 30.000 de locuitori din Clisura Dunării, potențiali pacienți ai serviciilor furnizate.

Servicii performante

Prin prezentul proiect, a cărui implementare se apropie de final, „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Policlinicii Moldova Nouă”, se propune aducerea la un nivel corespunzător de calitate a serviciilor de asistență medicală pentru zecile de mii de locuitori din oraș și din cele 6 comune din zonă, compuse din 19 localități. De asemenea, se urmărește transformarea structurii actuale a serviciilor de sănătate publică, pentru ca acestea să corespundă noilor concepţii şi abordări la un nivel internațional, cu scopul de a obţine, menţine şi promova o bună stare de sănătate fizică, mentală şi socială a populaţiei.

„Implementarea prezentului proiect coroborată cu creşterea rolului administraţiei publice locale în finanţarea şi conducerea instituţiilor medicale din teritoriu va potenţa activităţile de control al factorilor de risc, va face posibilă depistarea precoce a bolilor şi va asigura o evidentă îmbunătăţire a managementului sistemului de sănătate în zona Clisurii Dunării și cu precădere a localității Moldova Nouă”, a declarat primarul Matei Lupu.

Valoarea proiectului se ridică la 10,2 milioane de lei și, pe lângă dotare, întreaga clădire trece printr-un amplu proces de adaptare la cerințele actuale, dar și de modernizare și dotare cu aparatură de ultimă generație. Proiectul este unul european, iar administrația locală suportă partea de cofinanțare.