Șomajul tehnic în Timiș: peste 27 de milioane de euro plătiți angajatorilor fără întârziere. Ce trebuie să faceți în continuare?

Marcel Miclău, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, a prezentat datele statistice privind acordarea şomajului tehnic în județ în lunile martie și aprilie. Sumele plătite în aceste două luni angajatorilor au fost de peste 130 de milioane de lei, în urma celor 7.000 de cereri pentru 100.000 de persoane. Dintre acestea, aproximativ 140 de cereri au fost respinse.

Urmează ca pentru luna mai documentele să fie depuse online, pe platforma http://aici.gov.ro, cu semnătură electronică, începând cu data de 1 iunie pentru solicitările aferente perioadei 1 – 31 mai 2020. În cazul în care administratorul nu deține semnătură digitală, acesta poate semna documentele olograf și să le depună cu semnătura digitală a împuternicitului. Angajatorii primesc din partea AJOFM Timiş în 15 zile de la depunerea documentelor conforme banii pentru șomaj tehnic și au obligația să plătească sumele angajaților în 3 zile.

Ce documente se depun?
– Cerere semnată de reprezentantul legal al angajatorului conform ordinului ministrului muncii 71/31.03.2020 din Monitorul Oficial 269/31.03.2020,
– Declarație pe proprie răspundere conform Ordinului Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 71/31.03.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 269/31.03.2020,
– Lista cu persoanele beneficiare de șomaj tehnic conform Ordinului Ministrului Muncii și Protecției Sociale 71/31.03.2020, publicat în Monitorul Oficial 269/31.03.2020.

! Excepţie fac angajații care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, iar angajații care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență beneficiază de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cel mai avantajos.

De ce au fost respinse cele 140 de cereri?

Se pare că angajatorii fie aveau sediul social în alt judeţ, fie au greșit instituția de transmitere a actelor, contractele erau suspendate din alte motive decât cele prevăzute de lege pentru starea de pandemie sau angajatorii au depus documentele pentru luna curentă și nu pentru luna anterioară, așa cum specifică legea.