Ședință ordinară a Consiliului Local

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

leader board 728 x 90 px

 

         Art.1. – Se convocă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 26 martie 2013, ora 1400 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, partercu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public – „Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița” de sub autoritatea Consiliului Local.

inițiator: Primar – Mihai STEPANESCU

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public  – „Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița”.

inițiator: Primar – Mihai STEPANESCU

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 156/25.09.2012 privind Constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a Anexei nr. 2 a H.C.L. nr. 214/31.07.2008 privind aprobarea reorganizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a Regulamentului ei de funcționare, cu modificările ulterioare.

inițiator: Primar – Mihai STEPANESCU

4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 213/30.10.2012, privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 452/15.12.2009, privind constituirea comisiei de lucru pentru promovarea monumentelor de for public în municipiul Reșița.

inițiator: Primar – Mihai STEPANESCU

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 144/17.09.2012 privind constituirea Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locuință, cu modificările și completările ulterioare.

inițiator: Primar – Mihai STEPANESCU

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele care au promovat examenul de atestare a calității de administrator de imobil susținut din sesiunea 29.10.2012-31.10.2012.

inițiator: Primar – Mihai STEPANESCU

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea suprafeței de 728,48 hectare, pășuni permanente, proprietatea municipiului Reșița, pentru care se solicit sprijin pe suprafață, în Campania din anul 2013, în vederea obținerii de plăți directe și plăți naționale directe complementare, în sectorul vegetal.

inițiator: Primar – Mihai STEPANESCU

8. Proiect de hotărâre privind reducerea unui număr de 9 ture de transport public local de călători în Municipiul Reșița, pe traseele secundare subvenționate.

inițiator: Viceprimar – Ioan CRINA

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Reșița.

inițiator: Primar – Mihai STEPANESCU

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a Statului de funcții al Instituției Publice: „Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița”, cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local

inițiator: Primar – Mihai STEPANESCU

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public „Direcția Impozite și Taxe”.

inițiator: Primar – Mihai STEPANESCU

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren de sub construcție în suprafață de 300 mp, fără licitație, potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doamnei Pătru Laura Diana.

inițiator: Primar – Mihai STEPANESCU

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociației selecționate în vederea acordării unei subvenții de la bugetul local pentru anul 2013, precum și aprobarea nivelului subvenției care se acordă asociației selecționate.

inițiator: Primar – Mihai STEPANESCU

                                                                                                                       Viceprimar – Ioan CRINA

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public al Municipiului Reșița și trecerea în domeniul privat al Municipiului Reșița și concesionarea fără licitație a suprafeței de 630 mp. Identificată în C.F. nr. 3965 Reșița, nr. cad. 39658, pentru modernizare și extindere restaurant Bloc 800 Reșița, str. Petru Maior nr. 2 bl. 800, către SC BEG COMPANY IMPEX SRL.

inițiator: Viceprimar – Ioan CRINA

15. Diverse.