Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei şedinţe ordinare pentru data de 31 august 2013, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.50/26.03.2013, privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2013, modificată şi completată.

3. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean nr.2/09.01.2013 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 1.400 mii lei din excedentul bugetar, pentru acoperirea temporară a golului de casă – Secţiunea de funcţionare pe anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de evaluare arheologică a terenului, efectuate de către Muzeul Banatului Montan Reşiţa.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.25/2006 privind darea în administrare, închiriere, concesiune sau folosinţa gratuită a unor imobile din domeniul public şi privat al judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 9/2010 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Caraş-Severin la 31.12.2009, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către SC AQUACARAŞ SA.

9. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin la finanţarea şi implementarea proiectului „Patrimoniul cultural bănăţean – un Patrimoniu european”, cod MIS ETC 1401, în parteneriat cu Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi Institutul pentru Protejarea Monumentelor Culturale Pancevo din Republica Serbia, realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia-Axa prioritară3, Măsura 3.3 – al doilea apel pentru propuneri de proiecte.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat încheiat între judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, cu autorităţi/instituţii publice locale şi cu parteneri din societatea civilă, în vederea promovării şi derulării proiectului „Bucuria societăţii civile exprimată la a 150-a aniversare a Căii Ferate Montane Oraviţa-Anina”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de documente produse şi/sau gestionate de aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, a documentelor de interes public, precum şi a documentelor exceptate de la liberul acces al cetăţenilor la informaţiile de interes public.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

13. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.167/29.12.2004, privind înfiinţarea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.120/2013 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.122/30.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Banatului Montan Reşiţa.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş – Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş -Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

17. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de aplicare şi modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.51/2008 privind aprobarea programului de transport public judeţean de persoane realizat prin curse regulate pentru traseele din judeţul Caraş-Severin, pentru perioada 01.07.2008 – 31.12. 2013, modificată.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.49/28.02.2011 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, cu modificarea ulterioară.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.125/07.06.2012 privind înfiinţarea echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, la nivelul judeţului Caraş-Severin, pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

20. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la reuniunea de lucru ce a avut loc la Szeged, Ungaria, în data de 5 august 2013.

21. Întrebări. Interpelări.