Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei şedinţe ordinare pentru data de 30 iulie 2013, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.50/26.03.2013, privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2013, modificată şi completată.

3. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de 2.600.000 lei prevăzută în bugetul propriu al Judeţului Caraş-Severin la cap.67 ,,Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie(finanţare), pe anul 2013.

4. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean nr.2/09.01.2013 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012,pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin şi a contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.06 2013.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţului Caraş-Severin din credite interne, la data de 30.06.2013.

7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş – Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Fosta Administraţie militară şi cazarmă, fost Sanatoriu medical balnear, apoi Pavilionul 7, azi Hotel Ferdinand, situat în oraşul Băile Herculane, Piaţa Hercules, nr.1.

8.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş – Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului „Magazine şi restaurant” azi Biblioteca municipală M.Halici, situat în municipiul Caransebeş, str.Mihai Viteazul,nr. 39.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Caraş-Severin.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a judeţului Caraş-Severin.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Banatului Montan Reşiţa.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Teatrul de Vest Reşiţa.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii de Arte şi Meserii „Ion Românu” Reşiţa.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Reşiţa.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş.

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş -Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

19.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.154/31.05.2011 pentru înfiinţarea şi organizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena”, cu modificările şi completările ulterioare.

20.Proiect de hotărâre privind atribuirea şi eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

21.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.259/29.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă uzată în judeţul Caraş-Severin”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial–Mediu, Axa Prioritară 1, ce urmează a se depune în cadrul Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune, completată ulterior.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.259/29.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă uzată în judeţul Caraş-Severin” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial–Mediu, Axa Prioritară 1, ce urmează a se depune în cadrul Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune, completată ulterior.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.259/29.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă uzată în judeţul Caraş-Severin” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial–Mediu, Axa Prioritară 1, ce urmează a se depune în cadrul Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune ,completată ulterior.

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.246/2012, privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole din judeţul Caraş-Severin, pe anul 2013.

25. Proiect de hotărâre privind stabilirea planului de şcolarizare la Scoala Populară de Arte şi Meserii „Ion Românu” Reşiţa, pentru anul şcolar 2013-2014.

26.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.126/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările ulterioare.

27. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale din judeţul Caraş-Severin.

28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.190/ 26.11.2008 privind înfiinţarea si organizarea Centrului de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş, cu modificările şi completările ulterioare.

29. Informare cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor în semestrul I. 2013.

30. Informare asupra activităţii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, pentru perioada 1 ianuarie 2013-30 iunie 2013.

31. Raport privind activitatea desfăşurată de Scoala Populară de Arte şi Meserii „Ion Românu” Reşiţa, în anul şcolar 2012-2013.

32. Raport anual de activitate pe anul 2012, a Asociaţiei Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest România.

33. Raport semestrial privind monitorizarea de către Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a fenomenului părăsirii copiilor la nivel judeţean (Semestrul I- 2013).

34. Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G.nr.43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.

35. Informare suplimentară a SC ,,APOLLINI COMPANY” SRL despre activitatea de îmbuteliere apă minerală Perenna Premier în asociaţie cu Consiliul Judeţean Caras Severin pentru anul 2012.

36. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la conferinţa ce a avut loc la Novi Sad, Serbia,în perioada 1 – 2 iulie 2013.

37. Informare privind deplasarea la Caen, Franţa, în perioada 15-29.06.2013.

38. Intrebări. Interpelări.