Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde a dispus convocarea unei şedinţe ordinare pentru data de 22 mai 2013, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea înfiinţării administraţiei portuare „Portul Turistic Pojejena”în cadrul Societăţii Comerciale Eoliana SRL aflată sub autoritatea  Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin modificarea şi completarea obiectului de activitate a acesteia.

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.239/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

 

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş – Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş -Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

5. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat expres domnului consilier judeţean Daniel-George Surdu, reprezentantul Consiliului Judeţean Caraş-Severin în AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ACVABANAT”, pentru  modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei.
6. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea rezultatului final  al concursului de proiecte de management, a Proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia Contractul de management la Teatrul de Vest Reşiţa.

 

7. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la a doua reuniune de lucru în cadrul proiectului „My Modular,Intelligent,Low Cost,Do it yourself,nearly zero energy House for Eco Green Village”, acronim MILD HOME, ce avut  loc în Gussing, Austria, în perioada 3-5 aprilie 2013.

 

 

 

 

8. Informare privind participarea unui delegat al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, la Conferinţa consacrată Parteneriatului Estic şi la Sesiunea Plenară a Comisiei 1 a ARE,organizate la Dnipropetrovsk, Ucrania,între 24 şi  29 aprilie 2013.

 

9. Raport de activitate al S.C. AQUACARAŞ S.A.,  pe anul 2012.

 

10. Raport de activitate al Clubului Sportiv Caraş-Severin, pe anul 2012.

 

11. Raport de activitate al Clubului Sportiv Banatul Montan Caraş-Severin, pe anul 2012

 

12. Informare privind activitatea derulată în anul 2012, de către SC  „SCHILIFT” SRL.

 

13. Raportul de activitate al S.C.Ecologica Băile Herculane SRL, pe anul 2012

 

14. Raport privind activitatea desfăşurată de  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Intercom Deşeuri Caraş-Severin”, în anul 2012.

 

15. Intrebări. Interpelări.

 

 

Serviciul Comunicare, Relații Publice

 și Control Managerial Intern