Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde a dispus convocarea unei şedinţe ordinare pentru data de 5 martie 2013, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind constatarea  încetării de drept,  înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Sorin Iacob Ştefan.

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Dănilă Berbentia.

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Traian Smultea.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.128/23.06.2012 de constituire a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.131/23.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin,cu modificările şi completările ulterioare.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al judeţului Caraş-Severin, doamnei Steriana Aurelia Bogardo.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al judeţului Caraş-Severin, domnului Vasile Uscat

8. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al judeţului Caraş-Severin, domnului Petru Codilă Roşeţi.

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din  sumele defalcate din taxa  pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din  cota de 18,5% din cotele defalcate  din impozitul  pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare  şi/sau de capital, în ordine cronologică a  vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanaţare locală, pe anul 2013.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Fabrica de Produse Lactate S.A. Oraviţa, pe anul 2013.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC AQUACARAŞ SA, pe anul 2013.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean nr.25/2006 privind darea în administrare, închiriere, concesiune sau folosinţa gratuită a unor imobile din domeniul public şi privat al Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către domnul consilier judeţean Spânu Ion împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.3/09.01.2013  privind participarea judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin la majorarea capitalului social al SC AQUACARAŞ SA.

14. Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricţii de tonaj pe drumurile judeţene  DJ 582,Reşiţa(DN 58)—Cuptoare –Văliug şi DJ 582D, Văliug-Crivaia-Vila Klauss, pentru vehicule rutiere cu masă maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului  Caras Severin pentru perioada 2013-2018.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui tronson comunal (DC133) aflat pe teritoriul administrativ al Comunei Fârliug şi trecerea acestuia din domeniul public al comunei Fârliug şi din administrarea Consiliului Local al comunei Fârliug, în domeniul  public al judeţului Caraş-Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea şi eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

18. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.173/21.06.2011 privind participarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin la finanţarea şi implementarea proiectului „Studii privind realizare apărare mal în zona umedă Divici-Pojejena”(Studies for achiveving shore protecţion of wetland area Divici-Pojejena),în parteneriat cu Municipalitatea Veliko Gradişte din Republica Serbia, realizat cu contributia financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene prin Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia – al doilea apel pentru propuneri de proiecte.

19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş – Severin prin  Consiliul Judeţean Caraş-Severin a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului  Direcţiunea Băilor,ulterior Administraţia Băilor, apoi sediul IBTH situat în oraşul Băile Herculane ,str.Piaţa Hercules,nr.2.

20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş – Severin prin  Consiliul Judeţean Caraş-Severin a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Pavilion 3,azi parte a hotelului „Apollo”-Corp A,situat în oraşul Băile Herculane ,str. Piaţa Hercules,nr.8.

21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş – Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin a dreptului de preempţiune la vânzarea  mobilului  Fostul „Sanatoriu ofiţeresc”, fost Hotel „Severin” situat în oraşul Băile Herculane, str. Piaţa Hercules,nr.7.

22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş – Severin prin  Consiliul Judeţean Caraş-Severin a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului  Fosta „Baie comună”, Baia cea mare apoi Baia”Apollo”situat în oraşul Băile Herculane str. Piaţa Hercules, nr.6.

23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş – Severin prin  Consiliul Judeţean Caraş-Severin a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului  Baia „Hebe”, azi parte a Hotelului „Apollo”, situat în oraşul Băile Herculane , str.Piaţa Hercules,nr.8.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Muzeul Banatului Montan Reşiţa.

25.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.162 /19.07.2012 privind constituirea Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena”.

26.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.174/19.07.2012 privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Caraş-Severin.

27.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie şi a celei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi conţinutul anunţului public pentru  singura sesiune de selecţie a ofertelor culturale, pe anul 2013.

28.Raport privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Judeţului Caraş-Severin pe anul 2012.

29. Raport de activitate   al Centrului de Urgenţă  pentru Persoane Fără Adăpost  Caransebeş, pe anul 2012.

30.Intrebări.Interpelări