Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde a dispus convocarea unei şedinţe ordinare pentru data de 14 noiembrie 2012, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :  

1. Proiect de hotărâre privind constatarea  încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Gheorghe Paica.

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Dorinel Iacob.

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ion Amariei.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.126/23.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.128/23.06.2012 de constituire a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.131/23.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin,cu modificările şi completările ulterioare.

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al  Judeţului Caraş-Severin, pentru anul 2012.

8. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 13/25.01.2012 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta, pe anul 2012, modificată şi completată.

9. Proiect de hotărâre  privind defalcarea sumei  de 4.298.000 lei prevăzută în bugetul propriu al  judeţului  Caraş-Severin la cap.67 ”Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie(finanţare), pe anul 2012.

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012, pentru achitarea arieratelor provenite din derularea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, potrivit Ordonanţei Guvernului.7/2006

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012, pentru achitarea arieratelor

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.8/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane realizat prin curse regulate pentru traseele din judeţul Caraş-Severin, a cărui valabilitate începe cu data de 01.05.2013.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.187/30.08.2012 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.142/19.07.2012 privind încadrarea drumurilor judeţene şi comunale de pe raza judeţului Caraş-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece noiembrie 2012 – martie 2013.

16. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean nr.90/08.04.2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,cu modificările şi completările ulterioare.

17. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.55/12.05.2010 privind participarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin la co-finanţarea şi implementarea proiectului Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale „Centrul de plasament Casa Noastră, Zăgujeni”, realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,domeniul major de intervenţie 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 115/2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii contractuale şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Teatrul de Vest Reşiţa, a Caietului de obiective şi a Comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.265/16.12.2011 privind constituirea Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena”.

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 36/2007 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC „Ecologica Oraviţa” SRL, cu modificările şi completările ulterioare

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.190 /2008 pentru înfiinţarea si organizarea Centrului de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş, cu modificările şi completările ulterioare.

23. Informare cu privire la participarea preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin,Sorin Frunzăverde, la o vizită de lucru desfăşurată în Republica Serbia în perioada 22-24 octombrie 2012.

24. Informare privind participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la întâlnirea organizată de Crucea Roşie  a Vrnjačka Banja,care a avut loc în localitatea Vrnjačka Banja, Republica Serbia ,în perioada 04-08 octombrie 2012.

25. Intrebări. Interpelări.