Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean!

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei şedinţe ordinare pentru data de 26 septembrie 2013, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al  judeţului Caraş-Severin, pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.50/26.03.2013, privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2013, modificată şi completată.

3. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean nr.2/09.01.2013 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2013,  cu modificările şi completările ulterioare.

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin  Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului „Sanatoriu medical balnear”, actual Pavilionul 2, denumit Hotel Decebal, situat în oraşul Băile Herculane,  strada Cernei nr.20, judeţul Caraş-Severin.

5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea prin reorganizare a Complexului de Servicii  Sociale Comunitare Reşiţa.

Stiri Timisoara si Resita publicitate online dacus 05 iulie 2024 Stiri Timisoara Publicitate online Brantner 1000x100px

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin  nr.119/2013 privind aprobarea  organigramei, a statului  funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

7. Proiect de  hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin

8. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, în trimestrul II – 2013.

9. Întrebări.Interpelări

stiri Timisoara publicitate si promovare online banner maxagro Stiri Timisoara si Resita STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/