Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean!

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei şedinţe ordinare pentru data de 26 septembrie 2013, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al  judeţului Caraş-Severin, pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.50/26.03.2013, privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2013, modificată şi completată.

3. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean nr.2/09.01.2013 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2013,  cu modificările şi completările ulterioare.

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin  Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului „Sanatoriu medical balnear”, actual Pavilionul 2, denumit Hotel Decebal, situat în oraşul Băile Herculane,  strada Cernei nr.20, judeţul Caraş-Severin.

5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea prin reorganizare a Complexului de Servicii  Sociale Comunitare Reşiţa.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin  nr.119/2013 privind aprobarea  organigramei, a statului  funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

7. Proiect de  hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin

8. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, în trimestrul II – 2013.

9. Întrebări.Interpelări