Sedință ordinară a Consiliului Județean

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei ședințe ordinare pentru data de 12 noiembrie 2013, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.50/26.03.2013, privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli  ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2013, modificată şi completată.

3. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de 2.700.000 lei prevăzută în bugetul propriu al judeţului Caraş-Severin la cap. 67, „Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie (finanţare), pe anul 2013.

4. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean nr.2/09.01.2013 privind utilizarea excedentului bugetului local al Judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Proiect de  hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin şi al contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.09.2013.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţului  Caraş-Severin din credite interne, la data de 30.09.2013

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 55 din 26.03.2013 privind aprobarea Programului lucrărilor de drumuri judeţene şi comunale, finanţat din sume defalcate din TVA, pentru anul 2013, modificată.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Naţional de dezvoltare locală – Subprogramul: Infrastructură la nivel judeţean – domeniu specific reabilitare /modernizare  a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, pentru judeţul Caraş-Severin, pe anul 2013.

9. Proiect de hotărâre  privind darea în administrarea  Consiliului Local al comunei Bucoşniţa a tronsonului de drum judeţean DJ 608C km 0+000 (intersecţia cu drumul european E 70)-km 6+000 (intersecţia cu drumul comunal DC 21- DJ 608 C-Goleţ), aflat în domeniul public al judeţului Caraş-Severin  şi administrarea Consiliului Judeţean Caras-Severin.

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş–Severin, prin  Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Magazin, situat în oraşul Oraviţa, judeţul Caraş-Severin.

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea si eliberarea unor licente de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judetul Caras Severin.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea capacităţii unităţilor de specialitate din cadrul instituţiilor de asistenţă socială din subordinea  Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.190/2008 pentru înfiinţarea şi organizarea Centrului de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost  Caransebes, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.154/31.05.2011 privind înfiinţarea şi organizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfinţii Constantin şi Elena, cu modificările şi completările ulterioare.

16. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu.

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Complexului de Servicii  Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reşiţa.

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.115/2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii contractuale şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă, cu modificările  ulterioare.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului  Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean  Caraş-Severin nr.94/2010 privind reorganizarea Teatrului de Vest Reşiţa şi încadrarea acestuia în categoria instituţiilor de spectacole de repertoriu.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al  Complexului de Servicii  Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reşiţa.

22. Informare cu privire la deplasarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraș-Severin la Zrenianin, Serbia, în perioada 16.10.-17.10.2013.

23. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin  la reuniunea de lucru care a avut loc la Szeged, Ungaria, în data de 4 octombrie 2013.

24. Informare privind deplasarea la Varşovia, în Polonia, în perioada 20-24.10.2013.

25. Întrebări.Interpelări