Ședință ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei ședințe ordinare pentru data de 30 septembrie, ora 12.00, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş- Severin, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.14/27.01.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2014, modificată şi completată.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.133 /29.08.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2014.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.134 /29.08.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2014.

5. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.26/27.02.2014 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş – Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului situat în municipiul Reşiţa, str. Rândul III, nr.67, judeţul Caraş-Severin-,,Ansamblul urban Zona Rânduri”.

7. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru majorarea capitalului social de către acţionarul majoritar, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, la S.C. Fabrica de Produse Lactate S.A. Oraviţa prin aport în natură.

8. Proiect de hotărâre privind reducerea suprafeţei date în administrare Centrului Militar Judeţean Caraş-Severin.

9. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta Centrului Militar Judeţean Caraş- Severin, aflat în domeniul public al judeţului Caraş-Severin către Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.25/2006 privind darea în administrare, închiriere, concesiune sau folosinţa gratuită a unor imobile din domeniul public şi privat al judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.98/11.07.2008 privind aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ACVABANAT” Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 99/11.07.2008 privind aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN” cu modificările şi completările ulterioare.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 79/2014 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reşiţa.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş- Severin, modificată.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.120/30.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin, al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin şi al Camerei Agricole a Judeţului Caraş-Severin, pentru anul 2015.

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea şi eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

19. Proiect de hotărâre privind constatarea neîncetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean a domnului Sorin Constantin Madina.

20. Proiect de hotărâre privind constatarea neîncetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean a domnului Daniel George Surdu.

21.Informare privind participarea domnului Sorin Frunzăverde, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, la o vizită de lucru care a avut loc la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 01-03 septembrie 2014.

22. Întrebări. Interpelări