Ședință ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin în data de 31.08.2020

Președintele Silviu Hurduzeu a dispus convocarea unei ședințe ordinare a Consiliului Județean Caraș-Severin pentru data de 31 august 2020 ora 12.00 cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2020.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caras Severin nr. 48/19.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2020, modificată.
3. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caras Severin nr. 50/19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Resita, institutie de sub autoritatea Consiliului Judetean si finantata de catre acesta pe sursa F, pe anul 2020, modificata.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 51/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2020, modificată.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 142/15.07.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19, în județul Caraș-Severin” SMIS 138211 și a indicatorilor tehnico-economici.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de infrastructură rutieră de interes judeţean ”Modernizare DJ 571 – Intersecție DN 57 – Moldova Nouă – Cărbunari – Sasca Montană – Ciuchici (intersecție DN 57)” pentru a fi depus în vederea obţinerii sprijinului financiar acordat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), precum şi aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel judeţean/regional a proiectului.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu în suprafaţă utilă totală de 11,00 mp., din imobilul situat administrativ în municipiul Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 7, etajul I, judeţul Caraş-Severin, aflat în domeniul public al Judeţului Caraş- Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu în suprafaţă utilă totală de 35,40 mp., din imobilul situat administrativ în municipiul Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 7, etajul II, judeţul Caraş-Severin, aflat în domeniul public al Judeţului Caraş- Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu în suprafaţă utilă totală de 27,00 mp., din imobilul situat administrativ în municipiul Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 7, etajul II, judeţul Caraş-Severin, aflat în domeniul public al Judeţului Caraş- Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
10. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Judetului Caras Severin a bunului imobil (teren si cladiri) denumit generic ‘’Popicărie”, situat in municipiul Resita, str. Ateneului nr. 2, judetul Caras Severin.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr. 36766 Constantin Daicoviciu, cu nr. cad. 36766, denumit Centrul de Plasament “Casa Noastra”, situat in localitatea Zagujeni, str. Principala nr. 17, aflat in domeniul public al Judetului Caras Severin si in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr. 35620 Resita, cu nr. cad. 35620, denumit Centrul de Plasament “Speranta”, situat in municipiul Resita, Aleea Trei Ape, nr. 4, aflat in domeniul public al judetului Caras Severin si in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al județului Caraș-Severin, actualizat pentru anul 2020.
14. Proiect de hotărâre privind avizarea ”Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru județul Caraș-Severin” și mandatarea reprezentantului Judetului Caraș-Severin în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Intercom Deșeuri Caraș-Severin” să voteze pentru aprobarea acestuia.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 40 din 31.03.2009 privind arondarea unităţilor administrativ teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Caraş-Severin, cu modificările ulterioare, prin înfiinţarea unui nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor în comuna Mehadia.
16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Fosta Asociație de Consum Cooperatistă, situat în Anina, str. Victoriei nr.50, județul Caraș-Severin.
17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului Hotel ”Traian”, fost hotel „Carol”, fost Pavilion I, azi parțial dezafectat, locuințe sociale, farmacie si cabinet medical situat în orașul Băile Herculane, str.Cerna, nr. 4.
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.126/30.08.2019 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcții ale aparatului de specialitate precum și statul de funcții contractuale din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 127/30.08.2019 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare.
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.8/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale fără personalitate juridică din cadrul Direcţiei, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu personalitate juridică din subordinea Direcției, cu modificările și completările ulterioare.
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.52/25.02.2016 privind aprobarea capacităţii unităţilor de specialitate din cadrul și din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Servicii integrate pentru consolidarea deprinderilor de viață independentă și integrarea socio-profesională a copiilor și tinerilor din Caraș-Severin”cod SMIS 135007 finanțat prin POCU axa prioritară 4 ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei” precum și a cofinanțării cu 2% a acestuia.
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 47/28.03.2019 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.
24. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Drumuri Judetene Caras Severin.
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caras Severin nr.10/30.01.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Reșița, cu modificarile ulterioare.
26. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Caras Severin nr. 12/30.01.2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului de Vest Resita.
27. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.198/23.08.2016 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin, modificată și completată.
28. Informare privind situația juridică a S.C. ”Aeroportul Caransebeș”S.A., aspecte privitoare la executarea Contractului de Concesiune nr.12584/05.10.2007, amendat prin Actul Adițional nr.1/2011, situația activelor și bonitatea financiară a societății, precum și modalitățile de recuperare a creanțelor Consiliului Județean Caraș–Severin, datorate de societatea concesionară, a unui bun proprietate publică a Județului Caraș-Severin.
29. Raport privind activitatea Școlii Populare de Arte și Meserii ”Ion Românu”desfășurată în anul școlar 2019-2020.
30. Informare privind implicarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin în administrarea și întreținerea rețelelor rutiere din județul Caraș-Severin, în anul 2020.
31. Raport semestrial privind monitorizarea de catre Comisia pentru Protectia Copilului Caras Severin a fenomenului părăsirii copiilor la nivel judetean (Semestrul I – 2020).
32. Intrebări. Interpelări