Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin în data de 28.05.2020

Președintele Silviu Hurduzeu a dispus convocarea unei ședințe ordinare a Consiliului Județean Caraș-Severin pentru data de 28 mai 2020, ora 12.00 cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 52.754,13 mii lei din excedentul bugetului local al Judetului Caras-Severin înregistrat la data de 31.12.2019, pentru finantarea unor cheltuieli in anul 2020.
2. Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 441,53 mii lei din excedentul local al Județului Caraș-Severin înregistrat la data de 31.12.2019 petnru acoperirea temporară a golurilor de casă – secțiunea de funcționare pe anul 2020.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraş-Severin, pe anul 2020.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caras Severin nr. 48/19.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2020, modificată.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 51/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2020.
6. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caras Severin nr. 50/19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Resita, institutie de sub autoritatea Consiliului Judetean si finantata de catre acesta pe sursa F, pe anul 2020, modificata.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Caraș-Severin.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.126/30.08.2019 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, modificată.
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 127/30.08.2019 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Teatrului de Vest Reșița.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.40/31.03.2009 privind arondarea unităților administrativ teritoriale la serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Caraș-Severin, cu modificările ulterioare, prin arondarea comunei Brebu Nou la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Slatina Timiș.
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.170 /27.09.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Ranforsare sistem rutier DJ 571G Bănia, Gîrbovăţ, Şopotu Vechi, 3 tronsoane”.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Ranforsare sistem rutier DJ 680A Tincova – Peștere – tronson I Peștere – Constantin Daicoviciu.
14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin, a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului Vila”Transilvania”(Tolvay) situat în orașul Băile Herculane, str.Nicolae Stoica de Hațeg nr.4.
15. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunățirea condițiilor de viată a locuitorilor din așezările informale de pe raza județului Caraș-Severin, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestei comisii
16. RAPORT cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii preşedintelui şi a hotărârilor Consiliului Judeţean, în anul 2019.
17. Raport privind situația gestionării bunurilor apartinând domeniului public și privat al județului Caraș-Severin, pentru anul 2019.
18. Informare privind implicarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin în administrarea și întreținerea rețelelor rutiere din județul Caraș-severin, în anul 2020.
19. Raport de activitate, pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Reșița.
20. Raport de activitate al Teatrului de Vest Resița, pe anul 2019.
21. Raport de activitate al Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, pe anul 2019
22. Raport de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Intercom Deșeuri” Caraș-Severin.
23. Raport anual de activitate a Asociației de Dezvoltare Intecomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență ADIVEST, pentru anul 2019.
24. Raport anual de activitate al Asociației ”Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor-Regiunea Vest România” – 2019.
25. Informare privind activitatea SC APOLLINI COMPANY SRL,pe anul 2019.
26. Informare privind nivelul de asigurare a securității și siguranței civice a comunității, pe anul 2019.
27. Raport privind eficiența activității Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, pe anul 2019.
28. Intrebări. Interpelări.