Ședință ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin în data de 15.07.2020

po 1000x100px (3)
whatsapp image 2022 10 03 at 13.25.51 (2)
explo 1000x200

Președintele Silviu Hurduzeu a dispus convocarea unei ședințe ordinare a Consiliului Județean Caraș-Severin pentru data de 15 iulie 2020, ora 12.00 cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi a contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.06.2020.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu Județului Caraș-Severin, pe anul 2020.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caras Severin nr. 48/19.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2020, modificată.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 51/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2020, modificată.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 127/2019 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.45/19.02.2020 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu dizabilități și persoanele vârstnice instituționalizate în cadrul entităților de profil din cadrul/subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin pentru anul 2020.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.8/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale fără personalitate juridică din cadrul Direcţiei, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu personalitate juridică din subordinea Direcției.
8. Proiect de hotărâre privind solicitarea consimțământului titularului dreptului real de concesiune asupra imobilului înscris, în Cartea Funciară nr.37707 Caransebeș, în vederea dezlipirii suprafeței de teren de 800 mp și a identificării construcției edificate pe aceasta, solicitată a fi transmisă în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.
9. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea temporară Consiliului Local Văliug a tronsonului de drum județean DJ 582D Văliug- Crivaia -Vila Klaus, de pe raza Comunei Văliug(intravilan/extravilan), aflat în domeniul public al Județului Caraș-Severin și în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Caraș-Severin, în calitate de membru asociat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Banat Gaz
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Caraș-Severin, în calitate de membru asociat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Carașului –Valea Almăjului –Clisura Dunării
12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin, a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului Azilul de bătrâni, azi Centrul de zi ” Maria”, situat în municipiul Reșița,str. Cireșului nr.75, Cartierul Lend, județul Caraș-Severin.
13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Casa Neff I, cu baia publică, azi locuințe și sediu firme situat în municipiul Reșița, str. Traian Lalescu nr. 18, parter, spațiu comercial I, județul Caraș-Severin
14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul 5 case duble,azi locuințe, situat în Anina,str.Colonia Roșie 2,4,6,8,10, județul Caraș-Severin.
15. Raport cu privire la modul de soluționare a petițiilor în semestrul I/2020.
16. Intrebări. Interpelări

expresb 1000x100
1000 x 200 gif
upt 1000x100