Ședință ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei ședințe ordinare pentru data de 11 martie 2015, ora 12.00, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 4/09.01.2015 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2014, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2015.

Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiar-contabile anuale a județului Caraş-Severin, pe anul 2014.

Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de trageri pentru finanțarea rambursabilă internă aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.17/2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, modificată.

Proiect de hotărâre privind constituirea, administrarea și utilizarea fondului de risc la nivelul județului Caraș-Severin.

Proiect de hotărâre privind aprobarea garanției în cuantum de 4.611.487 lei, acordată operatorului economic SC AQUACARAȘ SA pentru contractarea finanțării rambursabile interne în valoare de 30.839.946 lei, reprezentând contribuția operatorului la cofinanțarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin”.

Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei  de 2.600.000 lei prevăzută în bugetul propriu al judeţului Caraş-Severin la cap.67 „Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie (finanţare), pe anul 2015.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual şi a Anunţului de participare al finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Judeţean Caraş-Severin pentru activităţile entităţilor sportive nonprofit cu sediul pe raza judeţului Caraş-Severin, care participă cu sportivi la competiții interne și internaționale și/sau organizează, desfășoară competiții sau acțiuni sportive pe plan județean.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea  Regulamentului–cadru privind acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Consiliului Judeţean Caraş-Severin pentru activităţile entităţilor sportive nonprofit cu sediul pe raza judeţului Caraş-Severin, care participă cu sportivi la competiții interne și internaționale și/sau organizează, desfășoară competiții sau acțiuni sportive pe plan județean.

Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept real de administrare asupra imobilului Centrul de Plasament „Sf. Dumitru” aflat în domeniul public al judeţului Caraş-Severin, în favoarea Consiliului Local Teregova.

Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş-Severin, prin  Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului situat în Anina, str. Dealu Frumos, nr.61, judeţul Caraş-Severin – Colonia minieră Steierdorf.

Proiect de hotărâre privind atribuirea şi eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.184/17.10.2014 privind stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciilor de operare a Centrului de management integrat al deşeurilor şi a staţiilor de transfer din judeţul Caraş-Severin şi aprobarea studiilor de oportunitate pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor in judeţul Caraş-Severin”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de management integrat al deşeurilor şi a staţiilor de transfer din judeţul Caraş-Severin din cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea afilierii Consiliului Judeţean Caraş-Severin în calitate de membru la Bursa Română de Mărfuri (BRM) în vederea tranzacționării (achiziționării de bunuri fungibile) pe piața de disponibil.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.120/2013 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.166/2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reșița, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de activitate pe anul 2014 şi Programul de activitate pe anul 2015 ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat  Caraş-Severin.

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2014 în cadrul Colegiului Director al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin şi programul de activitate pentru anul 2015.

Raport privind desfăşurarea activităţilor de consultanţă, extensie şi formare profesională în anul 2014.

Raport de activitate pe anul 2014 al Centrului de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş.

Raport de activitate pe anul 2014 al Spitalului Județean de Urgență Reșița.

Raport de activitate pe anul 2014 al Asociației Salus Remedies, Reșița.

Raport de activitate pe anul 2014 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu.

Informare privind participarea domnului consilier județean Sorin Constantin Madina, în calitate de președinte ATOP – CS, precum și a domnului Darian Ciobanu, secretarul județului Caraş-Severin, la vizita de studiu și schimbul de experiență din SUA, în cadrul proiectului „Calea către o bună guvernare locală – calea americană. Management public colaborativ”.

Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, pe trimestrul IV/2014.

Raport asupra eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, pe anul 2014.

Întrebări. Interpelări

banner 1000 x 100 hd

Comments

 1. Cristian says:

  PENTRU PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SI TOTI MEMBRII DIN CONSILIU RESPONABILI PENTRU SITUATIA DRUMURILOR JUDETENE

  NU SUNTETI BUNI DE NIMIC
  DRUMUL CARE LEAGA BOZOVICI DE SOPOTU NOU-DALBOSET E PRAF CU GROPILE PAN LA GENUNCHI
  SI DACA LE OCOLESTI TOT DAI IN ELE
  E POSIBIL ASA CV?
  EU ZIC SA VA DATI DEMISIA CA SUNTETI NISTE INCOMPETENTI