Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

Președintele Silviu Hurduzeu a dispus convocarea unei ședințe ordinare pentru data de 18 decembrie 2018, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2018.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 43/16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2018, modificată și completată.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.45/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin sau finanţată de către acesta pe sursa F,pe anul 2018, modificată.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș Severin nr 46/16.02.2018 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea  Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2018, modificată și completată.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi a contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul IV 2018

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea  pe unitați administrativ-teritoriale a sumelor constituite suplimentar in fondul prevăzut la dispoziția consiliului judetean din cota de 17,25% din impozitul pe venit estimat a fi incasat pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, in ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală si pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2018

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin la Proiectul privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice „VENUS”- Împreună pentru o viață în siguranță!”, cu finanțare prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a Acordului de Parteneriat între Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin și a contribuției proprii la implementarea acestui proiect.

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea Acordului de Cooperare încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Caraș-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraș-Severin, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reșița, prin Consiliul Local al Municipiului Reșița și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Văliug, prin Consiliul Local al comunei Văliug, în vederea  dezvoltării domeniului schiabil din zona Semenic-Crivaia, precum și a turismului pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, înscrise în strategia națională de promovare și dezvoltare turistică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 194/20.09.2017, cu modificările și completările ulterioare

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 145/18.07.2018 privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece:15 noiembrie 2018-15 martie 2019.

gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu din imobilul situat administrativ în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.7, Et.1, județul Caraș-Severin,aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin și administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr. 87/26.04.2018 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, cu modificările ulterioare.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.165/27.07.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Resita, cu modificările ulterioare.

13. Proiect de hotărâre pentru modificare Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.150/27.07.2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2019, a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2018, de către preşedintele şi vicepreşedintii Consiliului Judeţean Caraş-Severin, domnul Silviu HURDUZEU, domnul Ionuț Mihai POPOVICI și domnul Constantin-Flavius NEDELCEA.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale şi activităţilor metodice ale Bibliotecii Judeţene ”Paul Iorgovici” Caraş-Severin, pentru anul 2019.

16. Proiect privind aprobarea Reţelei de şcolarizare a unităţilor de Învăţământ Special din judeţul Caraş-Severin, pentru anul şcolar 2019-2020.

17. Informare privind implicarea Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin în administrarea și întreținerea rețelelor rutiere din județul Caraș-Severin.

18. Întrebări. Interpelări.

publicitate si promovare online banner maxagro
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/