Ședință ordinară a Consiliului Județean!

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei ședințe ordinare pentru data de 17 octombrie 2014, ora 12.00, cu următoarele puncte pe ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş- Severin, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.14/27.01.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2014, modificată şi completată.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.133 /29.08.2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2014, modificată.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.134 /29.08.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2014 modificată şi completată.

5. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de 2.250.000 lei prevăzută în bugetul propriu al judeţului Caraş-Severin la cap.67 „Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie (finanţare), pe anul 2014.

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordine cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2014 .

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş – Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş -Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr.96/2010 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraș -Severin, cu modificările si completările ulterioare.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.120/30.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.121/.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciilor de operare a Centrului de management integrat al deşeurilor şi a staţiilor de transfer din judeţul Caraş-Severin şi aprobarea studiilor de oportunitate pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor in judeţul Caraş- Severin”.

12. Proiect de hotărâre privind respingerea solicitării Consiliului Local al comunei Berlişte referitoare la darea în administrare a tronsonului de drum judeţean DJ 573 A aflat în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi administrarea Consiliului Judeţean Caraș-Severin.

13. Informare privind constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G. nr.43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public și Privat a judeţului Caraş- Severin.

14. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş- Severin la manifestarea „Zilele Culesului de Struguri”-„Balul Strugurilor”, ce avut loc la Vârşeţ, Republica Serbia, în perioada 19- 20 septembrie 2014.

15. Întrebări.Interpelări.