Ședință ordinară a Consiliului Județean

explo 1000x200

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei şedinţe ordinare pentru data de 19 decembrie 2013, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.50/26.03.2013, privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2013, modificată şi completată.

3.Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean nr.2/09.01.2013 privind utilizarea excedentului bugetului local al Judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin” domnului Bruno Siviu Adamcsek.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii, fără licitaţie, a unui lot de teren de 98 mp.,situat in Reşiţa, Calea Timişoarei nr.26, aflat in domeniul public al judeţului Caraş-Severin și administrarea Consiliului Judeţean Caraş Severin.

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea Convenţiei parteneriale aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.2/22.01.2008, realizată pentru derularea proiectului „Centrul de Igienă pentru Mamă şi Copil” Caransebeş.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea variantei finale a Master Planului şi a Listei investiţiilor prioritare elaborate în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Judeţul Caraş-Severin „pentru perioada 2014-2020.

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole din judeţul Caraş-Severin pe anul 2014.

9. Proiect de hotărâre privind exprimarea avizului consultativ referitor la normele anuale de venit pe categorii de meserii pentru anul 2014, stabilite de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului reţelei de şcolarizare a unităţilor de Învăţământ Special din judeţul Caraş-Severin pentru anul şcolar 2014-2015.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.119/2013 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 96/2010 privind aprobarea organigramei si a statelor de funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş – Severin nr. 90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Județene „Paul Iorgovici” Reșița.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale şi activităţilor metodice ale Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Reşiţa, pe anul 2014.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Banatului Montan Reşiţa.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2014 a concediului de odihnă neefectuat în anul 2013 de către preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Caraş-Severin, domnul Sorin Frunzăverde, domnul Ionesie Ghiorghioni şi domnul Ilie Iova.

18.Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş- Severin.

19.Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele judeţene din Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate 01.01.2014-30.06.2019 din judeţul Caraş-Severin operatorilor de transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire electronică din data de 18 decembrie 2013.

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.126/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările ulterioare.

21. Raport privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Caraş-Severin pe anul 2013.

22. Analiza modului în care sunt îndeplinite sarcinile ce revin administraţiei publice judeţene pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare şi stabilirea măsurilor ce se impun.

23. Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii în trimestrul III /2012.

24. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la o vizită de lucru în cadrul proiectului „My Modular, Intelligent, Low cost,Do it yourself,nearly zero energy House for Eco Green Village” acronim MILD HOME ce a avut loc în Belgrad (Republica Serbia), în perioada 28-30 octombrie 2013.

25. Informare privind deplasarea la Caen, în Franţa, în perioada 12-20.11.2013.

26. Întrebări. Interpelări.

banner 970 x 250

Comments

 1. Ziare Mures says:

  Agentia de Publicitate Metropolitan Maxpress Adv va ofera posibilitatea publicarii anunturi locale Mures.
  Cuvantul Liber anunturi, Anunturi Cuvantul Liber Mures, Cuvantul Liber Mures decese anunturi.
  Deasemenea puteti publicare anunturi ziarul Cuvantul Liber, 24 de ore Muresene anunturi, Anunt ziar 24 ore Muresene, Anunturi in ziarul 24 ore Murese.
  Anunturi zi de zi, Ziarul zi de zi mures anunturi, Anunt in Ziarul zi de zi, Ziarul Punctul anunturi, Anunt ziarul Punctul, publicare anunturi Ziarul Punctul.
  Anunturi Flash Mures, Anunturi Mures Flash, Mica Publicitate Flash
  Flash Targu Mures anunturi 0768.44.11.33, 0721.08.08.10