Ședința extraordinară a Consiliului Județean

Miercuri, 27 ianuarie, ora 12.00, va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Județean 
Caraș-Severin, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre  privind  utilizarea excedentului bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Reşiţa, instituţie din subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin finanţată integral din venituri 
proprii – sursa F, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015, pentru finanţarea cheltuielilor, pe anul 
2016. 
 
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentelor bugetelor activităţilor finanţate din venituri 
proprii ale instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin finanţate din sursa 
E, rezultate la încheierea exerciţiului bugetar 2015, pentru efectuarea cheltuielilor în anul 2016. 
 
3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Caraş-Severin, 
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe 
anul 2016. 
 
4. Proiect de hotărâre  privind utilizarea  sumei  de 4.766 mii lei din excedentul  bugetar, 
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă – secțiunea de funcționare, pe anul 2016. 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Fabrica de 
Produse Lactate S.A. Oraviţa – în reorganizare, pe anul 2016. 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. AQUACARAŞ 
S.A., pe anul 2016. 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. EOLIANA 
CARAȘ S.R.L. pe anul 2016. 
 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii 
Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reşiţa, pentru  anul 2016.  
 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele 
vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu, pe anul 2016. 
 
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele 
vârstnice îngrijite în Căminul  pentru Persoane Vârstnice Sfinţii Constantin şi Elena, pentru  anul 2016. 
 
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar în centrele rezidenţiale publice 
pentru persoanele cu handicap, pe anul 2016. 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu  de venituri și cheltuieli al judeţului  
Caraş-Severin pe anul 2016 şi estimări  pe anii 2017-2019.  
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean 
Caraș-Severin, bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2016 şi
estimări pe anii 2017-2019.  
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și 
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe 
anul 2016 şi estimări  pe anii  2017-2019. 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe 
sursa F, pe anul 2016, şi estimări  pe anii  2017-2019. 
 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și 
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe 
anul 2016, şi şi estimări  pe anii  2017-2019. 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului judeţului Caraş-Severin din credite interne, 
pe anul 2016. 
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al judeţului 
Caraş-Severin, pe anul 2016. 
 
19. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de 1.000.000 lei prevăzute în bugetul propriu 
al judeţului Caraş-Severin la cap. 67 „Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie (finanţare), 
pe anul 2016. 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobare „Program lucrări de drumuri judeţene din intravilanul 
unor localităţi rurale din judeţul Caraş-Severin”, pentru anul 2016. 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobare „Program lucrări de drumuri judeţene finanţate din 
sume defalcate din TVA”, pentru anul 2016. 
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau 
asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală, în anul 2016. 
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a statului  de funcții, precum  
și a Regulamentului de organizare și funcționare ale  Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinții 
Constantin și Elena” Caransebeș. 
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții, precum  
și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu. 
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a statului  de funcții, precum 
și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare  
Socială pentru Persoanele fără Adăpost Caransebeș. 
 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a statului  de funcții, precum 
și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Căminul pentru Persoane Vârstnice Reșița. 
 
27. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin 
nr. 244/21.12.2015 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.  
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, 
precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale structurilor rezidențiale fără personalitate 
juridică din cadrul direcției. 
 
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin 
nr.121/30.07.2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole a 
județului Caraș-Severin, cu modificările și completările ulterioare. 
 
30. Raport semestrial privind monitorizarea  de către Comisia pentru Protecţia Copilului  
Caraş-Severin a fenomenului părăsirii copiilor la nivel judeţean de către Comisia pentru Protecţia 
Copilului  Caraş-Severin (Semestrul II/2015). 
 
31. Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de 
O.G. nr.43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.  
 
 
32. Raport privind finanțările nerambursabile  aprobate în baza Legii 350/2005 acordate de la 
bugetul Consiliului  Județean Caraș-Severin, pentru activitățile entităților  sportive nonprofit, în anul 
2015. 
 
33. Informare  privind nivelul  de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii,  pe 9 
luni -2015. 
 
34. Întrebări. Interpelări