Ședință extraordinară a Consiliului Județean

explo 1000x200

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde a dispus convocarea unei ședințe extraordinare pentru data de 12 decembrie 2014, ora 12.00, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş- Severin, pe anul 2014.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.14/27.01.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2014, modificată şi completată.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.133 /29.08.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2014 modificată.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.134 /29.08.2014 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2014 modificată şi completată.

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.10/ 27.01.2014  privind aprobarea             bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Fabrica de Produse Lactate S.A. Oraviţa, pe anul 2014.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.12/ 27.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. AQUACARAŞ SA, pe anul 2014.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.18/ 27.01.2014 privind aprobarea „Programului lucrărilor de drumuri judeţene şi comunale, finanţat din sume defalcate din TVA”, pentru anul 2014, modificată.
 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu, aflat în domeniul public al judeţului Caraş-Severin,în vederea desfăşurării activităţii Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România-Filiala Caraş-Severin.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei de şcolarizare a unităţilor de Învăţământ Special din judeţul Caraş-Severin pentru anul şcolar 2015-2016.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caras-Severin nr.145/2013  privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa,cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.122/ 2013 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Muzeului Banatului Montan Reşiţa, cu modificările si completările ulterioare.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.167/2014 privind  aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş- Severin, cu modificările si completările ulterioare.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.154/31.05.2011 pentru înfiinţarea si organizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sfinţii Constantin si Elena”, cu modificările si completările ulterioare.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.181/2013 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Teatrului de Vest Reşiţa, modificată şi completată
 10. Raport privind situaţia gestionării bunurilor apartinând domeniului public şi privat al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2014.
 11. Întrebări. Interpelări.
banner 970 x 250