Ședință de îndată a Consiliului Local Caransebeș

1000x100 (5)

DISPOZIŢIE
privind convocarea de îndată a şedinţei Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 13.05.2019

Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art. 39, alin.(4), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Art. 1. – Se convoacă de îndată ședința Consiliului Local al municipiului Caransebeş, în data de 13.05.2019, ora 11.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei convocate de indată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 13.05.2019.

2. – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.80/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes si bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 și a programelor de investitii pe anul 2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

3. – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.85/25.04.2019 privind utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finalul anului 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIMAR
Felix Borcean

AVIZAT
SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

banner 970 x 250