Se iau măsuri împotriva inundațiilor în județul Timiș

Pentru ca timișenii să nu fie luați prin surprindere de inundații, în spațiul hidrografic Banat s-a desfășurat o acțiune de verificare în teren a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice menite să protejeze locuitorii aflați în preajma râurilor din județ.

Această verificare, la care au luat parte reprezentanți ai Ministerului Apei și Pădurilor, ai Administrației Naționale „Apele Române”, alături de angajați ai A.B.A. Banat și ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Timiș s-a desfășurat în cea de-a doua jumătate a lunii octombrie.

Printre obiectivele verificării se află aspecte referitoare la starea tehnică și funcțională a digurilor longitudinale, de compartimentare; la asigurarea continuității liniilor de apărare; la modul de întreținere al coronamentelor, taluzelor, rampelor de acces și a zonelor dig-mal, precum și la existența barierelor, mirelor de apă mari sau la starea funcțională a lucrărilor de traversare, respectiv a modului de întreținere a canalelor de preluare a infiltrațiilor la diguri.

Pe lângă acestea, s-a verificat și starea tehnică și funcțională a barajelor și digurilor de contur, a acumulărilor permanente mici a căror avariere poate pune în pericol localități, dar și a acumulărilor nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor.

În plus, s-au identificat și se monitorizează punctele critice de pe cursurile de apă, acolo unde s-ar putea manifesta situații de urgență create de fenomene hidro-meteorologice periculoase.

S-a observat, de asemenea, situația stocurilor de materiale și mijloace de apărare existente pentru intervenții în caz de producere a unor situații de urgență și s-au reactualizat planurile de acțiune în caz de accidente la baraje.

Au fost verificate două segmente pe digurile râurilor Bârzava și Timiș, unde s-a constatat că este asigurată continuitatea liniilor de apărare, digurile sunt întreținute corespunzător, pe sectoarele în care s-au realizat completări de terasamente se vor executa și lucrări de înierbare a taluzurilor. Taluzele sunt cosite, nu există o vegetație excesivă, starea rampelor de acces este foarte bună. Dacă a fost nevoie, au fost montate bariere metalice executate în regie proprie. Atât pe Bârzava, cât și pe Timiș avem investiții în derulare, prin care se consolidează digurile și malurile în punctele critice apărute în urma fenomenelor hidro-meteorologice periculoase  din luna mai 2019. Au fost finalizate lucrările de decolmatare pe care le-am propus pe Valea Surduc, Valea Bunea, Valea Serbenilor și Valea Topla și s-au asigurat condițiile de funcționare normală prin creșterea capacității de transport a debitului lichid, evitând astfel inundațiile, a precizat Titu Bojin, directorul A.B.A. Banat.

Ca urmare a verificării s-a constatat că, la nivelul UAT-urilor din județul Timiș, hărțile de risc la inundații sunt în curs de integrare pe măsură ce se vor actualiza documentațiile privind planurile de urbanism și amenajare a teritoriului de interes local.