Se dă drumul înscrierilor la Universitatea Politehnica din Timișoara. 2.300 de locuri bugetate pentru viitorul an școlar

Pentru admiterea 2021, la ciclul de licență, Universitatea Politehnica din Timișoara oferă 2.300 de locuri bugetate și 1.044 de locuri cu taxă, în ușoară creștere față de anul trecut. Cele mai multe locuri sunt puse la bătaie la Facultatea de Automatică și Calculatoare. 

Astfel, la Facultatea de Automatică și Calculatoare, în total sunt 475 de locuri bugetate și 210 cu taxă, cu următoarele domenii de licență: Calculatoare și tehnologia informaţiei, Calculatoare și tehnologia informaţiei – limba engleză, Ingineria sistemelor, Informatică și 100 de locuri cu taxă la Informatică – ID.

La Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informație sunt în total 290 de locuri bugetate și 115 cu taxă, cu următoarele domenii de licență: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – limba engleză și Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale.

La Facultatea de Construcții sunt 265 de locuri bugetate și 200 cu taxă, iar la Chimie Industrială și Ingineria Mediului – 115 locuri bugetate și 57 cu taxă. Alte 170 de locuri bugetate și 30 cu taxă sunt disponibile la Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, iar la Facultatea de Inginerie din Hunedoara sunt 175 de locuri bugetate și 77 cu taxă. La Facultatea de Management în Producție și Transporturi sunt 190 de locuri bugetate și 30 cu taxă, iar la Mecanică – 400 de locuri bugetate și 205 cu taxă

Facultatea de Științe ale Comunicării are, pentru admitere, 110 locuri bugetate și 100 cu taxă, iar cea de Arhitectură și Urbanism – 110 locuri bugetate și 20 cu taxă.

În numărul total de locuri finanțate de la bugetul de stat sunt incluse 5 locuri destinate candidaților de etnie romă, 57 de locuri pentru tineri proveniți de la licee din mediul rural, 10 locuri pentru tinerii proveniți din sistemul de protecție socială și 5 locuri, finanțate din veniturile proprii ale UPT, pentru candidații sportivi de performanță. De asemenea, elevii care obținut premii la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale sunt admiși fără concurs.

1000x100 casa brutarului

În cazul Facultății de Arhitectură și Urbanism, al Facultății de Automatică și Calculatoare și al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale se organizează concurs de admitere cu probe de verificare a cunoștințelor, iar pentru celelalte facultăți admiterea se face în urma unui concurs de dosare.

Înscrierea la concursul de admitere pentru anul universitar 2021-2022 se realizează online, folosind aplicația dedicată Enroll (https://admitere.upt.ro).

Universitatea Politehnica Timișoara păstrează și în acest an admiterea pe bază de portofoliu de realizări. În paralel, candidații pot opta pentru examenul scris clasic la matematică.

Absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat și aleg una dintre facultățile Universității Politehnica Timișoara vor avea, ca studenți, o serie de beneficii: cele mai mari burse din țară (de la MEC și din venituri proprii, care se pot cumula); cazare pentru toți solicitanții în cămine modernizate (dotate cu conexiune internet, cablu TV, frigider, bucătărie și spălătorie pe fiecare etaj); masa la restaurantele studențești ale UPT, la prețuri subvenționate; bibliotecă modernă, acces gratuit la baza sportivă studențească (bazine de înot interior și exterior, terenuri de fotbal sintetice și cu iarbă, baschet, 4 terenuri de tenis, săli de sport, pistă de atletism) și pregătire specială la matematică și fizică.