Se acordă burse elevilor? Primăria Caransebeș ține cont de solicitarea directorilor de școli

Elevii ar putea primi bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social. În aceste zile diriginții au solicitat părinților să semneze cererile și să întocmească dosarul pentru acordarea de burse elevilor pentru semestrul al doilea al acestui an școlar.

Diriginții au adus la cunoștința părinților hotărârea prin care se stabilește, în premieră, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, ce pot fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, în anul școlar 2020 – 2021.

Valoarea minimă a cuantumului fiecărui tip de bursă este de 100 de lei, iar complementar acestui plafon, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare, în funcție de posibilitățile financiare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

leader board 728 x 90 px

În conformitate cu prevederile legii, bursele se alocă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat, cu această destinație.

În anul școlar 2020-2021, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, este de 100 lei.

Potrivit legislației în vigoare, bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:
a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;
b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural -artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi:
a) orfani de ambii părinți;
b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;
c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: -nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; -nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m.p., în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 m.p., în zonele montane.

După ce se va cunoaște suma totală la nivelul unităților școlare din Caransebeș solicitarea va fi depusă Primăriei Municipiului Caransebeș care, în funcție de buget va include și fonduri pentru acordarea acestor burse.