Școlile din Banat pot cere masă caldă decontată de Guvern

masa elevi

Guvernul are pe masă un proiect pentru acordarea meselor calde în 350 de școli din țară. Inspectoratele școlare pot să se înscrie pentru ca elevii să primească aportul alimentar decontat de bugetul de stat.

Executivul vrea să continue programul – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat.

Este o măsură împotriva abandonului școlar. Datele arată că programul a avut rezultate în alți ani. Potrivit Guvernului, rata abandonului școlar a scăzut de la 6,1%, cât era în anul şcolar 2016-2017, la 1,3% la finele anului şcolar 2017-2018.

„Selecția unităților de învățământ preuniversitar care beneficiază de prevederile Programului se va realiza în complementaritate cu școlile care beneficiază de suport alimentar masă caldă prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar ( PNRAS). Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București își asumă atât selecția unităților de învățământ preuniversitar beneficiare ale Programului cât și prioritatea acestora”, se arată în proiectul ce va intra în ședința de Guvern.

Dreptul de a primi zilnic suportul alimentar, îl au elevii și preșcolarii prezenţi la activitățile didactice pe perioada cursurilor, cât și în situația suspendării cursurilor cu prezență fizică, conform structurii anului școlar. Tipul de suport alimentar precum și modalitatea de distribuire a acestuia elevilor și preșcolarilor se stabilește la solicitarea directorului unității de învățământ, cu aprobarea consiliului de administrație și se propune ordonatorului principal de credite al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, care îl supune aprobării consiliului local. Programul de servire a mesei și timpul alocat acestei activități sunt stabilite de către conducerea unității de învățământ, în funcție de numărul de elevi, de orarul școlii și de particularitățile specifice fiecărei unități de învățământ.