Șantiere noi la Colegiul Economic al Banatului Montan. Noul an școlar va fi îmbrățișat cu o sală de sport modernă!

Cererea de finanțare pentru proiectul de modernizare a sălii de sport a Colegiului Economic al Banatului Montan a fost acceptată. Astfel, nu mai este decât o chestiune de timp până ce lucrările vor fi demarate.

În data de 18 august 2014, ADR Vest a transmis municipiului Reşiţa Scrisoarea de acceptare a Cererii de finanţare aferente proiectului Acoperiş tip şarpantă cu mansardă la sala sport de la Colegiul Economic al Banatului Montan din municipiul Reşiţa”.

După finalizarea procesului de punctare a cererii de finanţare, proiectul a obţinut un punctaj de 35,91 de puncte din 40 de puncte maximum posibile. Prin urmare, nimic nu mai putea sta în calea finanţării sale.

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Obiectivul general vizat prin acest proiect este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie în sala de sport a Colegiului Economic al Banatului Montan, pentru a se asigura un proces educaţional la standarde europene şi o creştere a participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Odată implementat, proiectul va avea în vedere reabilitarea şi modernizarea sălii de sport a Colegiului Economic al Banatului Montan, dar și extinderea prin etajare și echiparea completă a acesteia.

 

tmc 640