România a exportat cu 5,6% mai puțin lemn în 2022 decât în anul precedent

Lemn tăiat în pădure

În anul 2022, operatorii economici atestați în exploatarea forestieră au raportat un volum de lemn exploatat mai mic cu 5,6% față de anul 2021.

Conform acelorași date INS, în anul 2022 față de anul 2021 s-a înregistrat o scădere cu 5,2% a volumului de lemn rotund exploatat.

publicitate online in ziar Express de Banat

În volumul total de lemn rotund exploatat, ponderea cea mai mare o au speciile de foioase (62,6%), în timp ce speciile de rășinoase acoperă 37,4%.

Dintre speciile de foioase, lemnul de fag are ponderea cea mai mare, respectiv 32,5% din totalul lemnului rotund exploatat.

Principala destinaţie a lemnului rotund a fost reprezentată de buşteni, în proporţie de 45,5%, urmată de lemnul pentru foc în proporţie de 39,6%.