Restaurarea Conacului Mocioni: CJ Timiș caută partener pentru cooperare culturală

mocioni

CJ Timiș anunță organizarea selecției pentru încheierea unui acord de parteneriat cu entități de drept privat, în vederea implementării și derulării proiectului de reabilitare a Conacului Mocioni.

Obiectivul general al programului în care a fost depusă cererea de finanțare este „consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural”, obiectivul apelului de proiecte fiind: „protejarea patrimoniului cultural prin restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice și sprijinirea cooperării culturale între statele donatoare și România”. Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului este disponibil aici.

Organizaţia parteneră se va implica activ şi va contribui efectiv la implementarea proiectului. Trebuie să fie un ONG înfiinţat ca persoană juridică în România sau o societate comercială și să se încadreze în condițiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului.

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului sunt de gestionare, monitorizare și control, activitatea privind restaurarea monumentului istoric, organizarea de programe destinate dezvoltării de competențe/expertiză la locul de muncă și implementarea planului de valorificare a monumentului restaurat.

Bugetul proiectului este de 16,9 milioane de lei.

gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

Evaluarea partenerilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de evaluare. Punctajul maxim posibil obţinut este de 100 puncte. Se vor declara admişi participanţii care întrunesc un punctaj de peste 50 de puncte.

Toate detaliile anunțului de selecție se găsesc aici.

Reabilitarea conacului este finanțată prin Granturile SEE 2014–2021, în cadrul Programului RO-CULTURA.

CITEȘTE ȘI: Renașterea. Conacul Mocioni, inaugurat primăvara viitoare cu un bal ca în epocă 

publicitate si promovare online banner maxagro STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/