Reșița și Szeged, împreună pentru știință

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa colaborează cu Universitatea din Szeged pentru organizarea celei de-a şaptea ediţii a Conferinţei Internaţionale Systems&Structures „SysStruc 2019”. Universități și institute de cercetare din România și din străinătate se vor întâlni la Reșița pentru expunerea unor lucrări științifice importante.

Conferinţa Internaţională Systems & Structures „SysStruc 2019” se va desfășura în perioada 8-9 noiembrie. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița va fi gazdă pentru oaspeți de seamă atât din țară, cât și din străinătate cu ocazia unei manifestări de prestigiu. Vor fi prezentate lucrări științifice deosebite elaborate de catre 93 de autori.

Cadrele didactice şi doctoranzii de la Facultatea de Inginerie şi Management vor întâmpina cadre didactice şi cercetători din diferite centre universitare şi institute de cercetare din străinătate, precum: universitățile din Szeged, Novi Sad, Universitățile  Tehnice din Viena și Moldova, dar şi din ţară: Academia Română – Institutul pentru Mecanica Solidelor, Universitatea Politehnica din Bucureşti și Timişoara, Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii – ICECON Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă – URBAN INCERC Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucureşti.