Registrul Comerţului: Cod identificator unic european pentru persoanele fizice și juridice

explo 1000x200

Profesioniştilor care se vor înmatricula în registrul comerțului după data de 7 iulie li se va aloca un cod identificator unic la nivel european (EUID) prin Sistemul Informatic Integrat al Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), se arată într-un comunicat transmis vineri de instituție.

Codul EUID va fi evidențiat în cuprinsul certificatului de înregistrare emis de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, informează Mediafax.

„În ceea ce privește profesioniștii înregistrați în registrul comerțului anterior datei de 7 iulie 2017, aceștia nu sunt obligaţi să îşi preschimbe certificatul de înregistrare existent. În cazul în care doresc acest lucru, au posibilitatea să solicite în mod expres emiterea unui nou certificat de înregistrare conținând și identificatorul unic la nivel european – EUID prin completarea și depunerea cererii de înregistrare (formular – tip) la care vor atașa vechiul certificat de înregistrare. De asemenea, acesta poate fi eliberat odată cu înregistrarea altor mențiuni în registrul comerțului”, precizează ONRC.

Cererea de înregistrare (formular-tip) se depune la oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială profesionistul și-a stabilit sediul social. Aceasta poate fi obținută direct de la sediile oficiilor Registrului Comerțului de pe lângă tribunale sau accesând pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului, www.onrc.ro, secțiunea Mențiuni, subsecțiunea Persoane Juridice, ghidul referitor la Mențiuni prevăzute la punctul 4.6. din cererea de înregistrare.

Prevederile privind alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID) sunt cuprinse în Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519/13.07.2015. „Documentul transpune Directiva 2012/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului și a Directivelor 2005/56/CE și 2009/101/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților”, menționează ONRC.