Răcăşdia dă startul cadastrării sistematice a terenurilor de pe raza comunei

Începând cu luna octombrie, timp de trei săptămâni, toți locuitorii din Răcășdia sunt așteptați să se prezinte la biblioteca din comună, acolo unde va avea loc operațiunea de cadastrare sistematică atât a terenurilor aflate în intravilan, cât și a celor din extravilan.

Cadastrul este un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile de pe teritoriul ţării, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi juridic, prin care se realizează identificarea, înregistrarea şi reprezentarea lor în registre şi pe hărţi şi planuri cadastrale, indiferent de destinaţia lor sau de proprietar. De asemenea, lucrările de cadastru se execută cu scopul de a pune la dispoziţia celor interesaţi, în orice moment, date reale şi complete referitoare la bunurile imobile şi se finalizează cu înscrierea în cartea funciară.

În privința programului după care se pot ghida localnicii în prezentarea documentelor, acesta este de luni până vineri, în intervalul orar 8.30-13.30, exceptând ziua de luni, când preluarea documentelor va începe de la ora 11.30.

Pentru a evita cozile infernale, edilul Mirco Ilie Lechici a subliniat ca, pentru început, la biblioteca comunală să se prezinte proprietarii numerelor de casă cuprinse între 1 și 50, aceștia având asupra lor următoarele documente:

– extras CF;

– titlu de proprietate;

– contract de vânzare-cumpărare, succesiune, moştenire;

– înscrisuri de mână care dovedesc tranzacţia;

– certificate de deces (dacă e cazul);

– acte de identitate ale proprietarului;

– documente atât pentru intravilan, cât şi pentru extravilan.

În același timp, primarul Lechici roagă populația să faciliteze accesul în proprietate al lucrătorilor firmei S.C. GEOLINK SRL şi să-i sprijine pentru rezolvare, cu operativitate, a problemelor legate de măsurători şi documentaţii.