Proprietarii cablurilor de pe stâlpii Reșiței, așteptați la Primărie până în 31 martie!

Acțiunea de identificare și etichetare a reţelelor de cablu care au ca suport stâlpii de tramvai din oraș demarată în urmă cu o lună de angajații municipalității au dus la identificarea mai multor astfel de cabluri a căror proprietari nu plătesc taxe și nici măcar nu sunt cunoscuți!

Cu această ocazie, pe lângă cei șase operatori de servicii electronice care au relaţii contractuale cu Primăria Reşiţa – DADPP s-au depistat şi alte reţele de cabluri a caror proprietari nu sunt încă identificaţi. Conform HCL nr.332/20.12.2017, anexa nr.16, toți operatorii economici din municipiu care dețin astfel de rețele, au obligativitatea de a plăti o taxa specială pentru acces pe infrastructura suport stâlpi tramvai, proprietatea municipiului Reșița, în valoare de 110 lei/stâlp/an”, au precizat reprezentanții Biroului de Presă al Primăriei Reșița.

La expirarea acestei perioade de grație, angajaţii primăriei vor proceda la dezafectarea reţelelor neidentificate!

Cei vizaţi de acest demers au termen de intrare în legalitate, respectiv de a încheia contracte cu DADPP, data de 31 martie 2018. Informaţii suplimentare se pot obține la Directia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, str. P. Maior nr. 2, (bloc 800), camera 3344, la tel. 0255-220546 – int. 42 sau prin e-mail patrimoniu@primariaresita.ro, persoana de contact Dimcea Ion-Florin.