Primarul comunei Goruia și-a făcut temele! Să vină și banii promiși de Ministerul Dezvoltării

Pentru multe dintre unitățile administrativ-teritoriale din Caraș-Severin, Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” este văzut ca un colac salvator, cu ajutorul căruia primarii își pot îndeplini măcar o parte din promisiunile făcute alegătorilor în campania electorală.

Printre primarii care au depus proiecte pe acest program, se numără și cel din Goruia, Ion – Răzvan Văcărescu-Filip. Edilul a solicitat bani pentru lucrări ce țin de modernizarea drumurilor de interes local și a infrastructurii stradale, două proiecte care însumate au o valoare de 14.623.000 de lei, dar și pentru extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Goruia și Gârliște, o investiție de 4.498.000 de lei.

Noi am fost printre primele comune care am depus solicitări pe «Anghel Saligny» și sperăm că vom reuși să obținem finanțare pentru toate cele trei proiecte, pentru că avem nevoie și de drumuri asfaltate, dar și de modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă, pentru ca în perioadele de secetă, de peste an, să nu mai avem probleme cu furnizarea apei. Sunt proiecte ce țin de bunul mers al oricărei comunități locale. Având în vedere că fiecare comună are alocată suma de patru milioane de lei, cu siguranță, unul dintre cele trei proiecte va fi eligibil. Însă, noi ni le dorim pe toate trei!”, ne-a mărturisit primarul comunei Goruia.

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” este un program multianual finanțat de la bugetul de stat și coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ce are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.