Primăria Comunei Fârliug organizează concurs

anunt angajare (2)

Primăria Comunei Fârliug organizează, la sediul său din Comuna Fârliug, nr.80, județul Caraș-Severin, în perioada 22 martie 2023-28 martie 2023, concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă 8 ore/zi, a funcției contractuale de execuție vacante de șofer microbuz școlar, treapta I, la Compartimentul Cultură-Deservire din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Fârliug.

Data- limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: dosarele de concurs se depun în termen de maximum zece zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 01.03.2023 – 14.03.2023 inclusiv, ora 16:00 la sediul Primăriei Comunei Fârliug din sat Fârliug nr. 80, județul Caraș-Severin, camera 3, conform urătorului program: luni -joi până la ora 16:00, vinri până la ora 13:00, la secretarul Comisiei de concurs- doamna Șandru Liana- consilier în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Fârliug, tel. 0255235414.

Informații suplimentare privind concursul pot fi solicitate la sediul Primăriei Comunei Fârliug din sat Fârliug nr. 80, județul Caraș-Severin, camera 3, conform urătorului program: luni -joi până la ora 16:00, vinri până la ora 13:00, la secretarul Comisiei de concurs- doamna Șandru Liana- consilier în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Fârliug, tel. 0255235414 sau pe pagina de internet: http://comuna-firliug.ro.
Primar,
Sărăor Elena-Adriana