Prețurile de referință pentru anul de producție 2021

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a stabilit ca prețurile de referință pentru anul de producție 2021, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva, să rămână cele aprobate în octombrie 2018.

Acestea sunt prezentate în tabelele de mai jos sau pot fi consultate pe site-ul Direcției Silvice Caraș-Severin, printr-un click aici!