Premieră națională în Caraș-Severin! „Să contribuim la reconstrucția și la apărarea aurului verde prin intermediul școlii!“

Grație Asociației Kreativ Research Reșița – Centrul de Studii Media și Cercetări Sociale, începând din 15 martie 2019, 20 de cadre didactice din Caraș-Severin participă, timp de două luni, la un curs de protecţia mediului dedicat dascălilor de toate specialităţile implicați în activităţi practice de voluntariat cu grupuri de elevi. 

Asociația Kreativ Research – Centrul de Studii Media și Cercetări Sociale a demarat un nou program de formare profesională pentru cadrele didactice din județul Caraș-Severin, de această dată în domeniul educației ecologice.

Începând din această primăvară, prima serie a noului program acreditat de Ministerul Educației (prin O.M. nr. 3161/2019) pentru o perioadă de 4 ani, „Eco-Life. Educație ecologică“, se derulează prin programul POCU „Școala pentru toți – șansa la o viață mai bună“, având ca beneficiar Asociația de Binefacere Pro Vitam din Reșița (proiectul POCU 108157), ne informează prof. univ. dr. Ileana Rotaru, președinte Kreativ Research.

Astfel, în perioada martie – aprilie 2019, 20 de cadre didactice de la Centrul pentru Educație Incluzivă Aurora din Reșița, Liceul Tehnologic Berzovia și Școala Gimnazială din Vermeș vor urma cele 100 de ore de formare și vor primi 25 credite profesionale, pentru parcurgerea programului cu următoarele discipline: Protecția mediului, Educație ecologică – aspecte curriculare, Biodiversitate și Managementul proiectelor de mediu.

Răspuns proactiv la agresiunile față de mediu 

„Alături de educația media (un alt program de formare inițiat în premieră de Kreativ Research), formarea cadrelor didactice de la toate specializările și de la toate ciclurile de învățământ în educația ecologică reprezintă o prioritate, cu atât mai mult cu cât avem în vedere specificul județului Caraș-Severin (parcurile naturale, rezervațiile, existența pădurilor virgine, parcurile naționale). Programul de formare în educație ecologică a fost elaborat din necesitatea de a răspunde într-o manieră proactivă la agresiunile față de mediu care au loc în Caraș-Severin și a fost fundamentat pe experiența noastră cu studii, cercetări în domeniu, precum și pe cea de colaborator al altor organizații nonguvernamentale locale în campanii de informare derulate de-a lungul timpului în zona parcurilor naturale/ naționale“, explică prof. univ. dr. Ileana Rotaru.

Program unic la nivel național!

Președintele Asociației Kreativ Research își exprimă totodată speranța ca, „prin această dimensiune regională (județul Caraș-Severin și împrejurimile sale), să contribuim la reconstrucția și la apărarea aurului verde prin intermediul școlii, al dascălilor și să asigurăm un viitor curat copiilor. Nu în ultimul rând, ne manifestăm deschiderea pentru promovarea unui astfel de program de formare și în alte regiuni ale țării care au un specific asemănător sau care doresc să promoveze educația ecologică, cu atât mai mult cu cât în momentul de față acest program de formare este unic pe piața furnizorilor de formare profesională continuă acreditat de Ministerul Educației“.