PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE nr. 2/2018 aferent Măsurii M1/6B „Dezvoltarea și modernizarea localităților rurale”

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş
APEL DE SELECȚIE NR. 2/2018
– PRELUNGIRE –
Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș
anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente
Măsurii 1/6B – „Dezvoltarea și modernizarea localităților rurale”

Data lansării apelului de selecție: 09.10.2018
Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 1/6B – „Dezvoltarea și modernizarea localităților rurale”
Beneficiari eligibili:
• Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
• ONG‐uri, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
• Unități de cult conform legislației în vigoare;
• Persoane fizice autorizate / societăți comerciale, care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;
• ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură tip after‐school)

Fondul disponibil pentru măsură: 360.000 Euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este: suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 60.000 euro/proiect.
Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:
• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.

Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:
Data limită (prelungita) de primire a proiectelor este: 07.12.2018, ora 14:00, cu posibilitatea de prelungire cu încă 30 de zile calendaristice.
Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanţare (Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative) se va depune în 2 exemplare-format letric şi 2 exemplare scanate pe suport CD, la sediul GAL Caras-Timis, Loc.Fîrliug, nr.80. Depunerea proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 10:00 – 14:00 pe toată durata sesiunii de depunere a proiectelor.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru măsura „Dezvoltarea și modernizarea localităților rurale”– M1/6B și în Apelul de selecție M1/6B- varianta complexă, elaborate de Asociația GAL Caraș-Timiș, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau sunt accesibile la adresa de internet www.gal-caras-timis.ro.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației GAL Caraș-Timiș comuna Fîrliug, nr.80, județul Caraș- Severin, prin corespondență electronică la adresa contact@gal-caras-timis.ro sau prin telefon: 0355/405625.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/