Pregătiri intense pentru alegerile locale. Atenție, actele de identitate își pot pierde valabilitatea!

Pentru că se apropie alegerile, cei care conduc municipiul le adresează cetățenilor rugămintea să își verifice actele de identitate din timp, astfel încât Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Reșița să nu se aglomereze pe ultima sută de metri, chiar înainte de scrutinul electoral.

Biroul responsabil de această activitate este amplasat pe str. Libertății nr. 18, iar persoanele vizate sunt cele ale căror acte de identitate au expirat sau care vor expira în următoarele 180 de zile. Și cele care și-au modificat numele ca urmare a schimbărilor intervenite în statutul civil al acestora, respectiv căsătorie, divorț, sunt așteptate la sediul administrației publice locale. De asemenea, dacă au intervenit schimbări de domiciliu, dacă actele de identitate sunt deteriorate sau poza nu mai corespunde fizionomiei actuale, toate acestea trebuie reînnoite.

Documentele necesare pentru eliberarea unui nou act de identitate sunt: certificatul de naștere, original și copie, certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor în original și copie, hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, în original și copie, certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate în cazul soțului aparținător, în original și copie, certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, în original și copie, documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie, iar, în cazul în care nu este titular, este necesară prezența titularului cu actul de identitate.

Cetățenii trebuie să achite taxa de 7 lei, care reprezintă contravaloarea cărții de identitate, și o taxă de timbru de 5 lei, care se achită la casieria din incinta serviciului.

„Precizăm că termenul de eliberare a actelor de identitate este de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii, iar pentru înscrierea mențiunilor de reședință este de 5 zile calendaristice de la data depunerii cererii. Aceste termene sunt aplicabile în cazul unei bune funcționări a aplicației informatice – Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor”, spune Roxana Topală, purtătorul de cuvânt al Primăriei Reșița.