Pregătire profesională la standarde înalte! Programul de master Administrație Publică Europeană al UEM Reşiţa, acreditat de ARACIS!

Programul de master Administrație Publică Europeană, care funcţionează în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale, a fost acreditat de către comisia ARACIS, care a acordat calificativul ÎNCREDERE –  MENŢINEREA ACREDITĂRII pentru acest program dedicat masteranzilor.

În cadrul vizitei de lucru desfășurată la începutul lunii mai s-a evaluat calitatea actului didactic universitar al programului de master, potrivit metodologiei specifice. Astfel, pe lângă verificarea documentelor prevăzute în procedură, comisia de evaluare a purtat discuţii cu reprezentanţi ai Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, cu toate cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui program, cu masteranzii din cei doi ani de studiu și cu reprezentanți ai Ligii studenților. Pe lângă aceste întâlniri, s-a verificat şi baza materială care deserveşte actul educaţional universitar.

În consecinţă, în temeiul constatărilor din fişa vizitei, precum şi al raportului comisiei de evaluare, Consiliul Naţional ARACIS, în şedinţa de lucru din 27 mai, a acordat calificativul ÎNCREDERE – MENŢINEREA ACREDITĂRII pentru programul de studii de master supus evaluării.

Acest fapt confirmă calitatea procesului de învățământ și respectarea standardelor în conformitate cu exigențele ARACIS de către cele două programe de studii, astfel încât viitorii studenți/masteranzi își pot crea și consolida un traseu profesional complet (licență + master) la standardele dorite.