UPDATE. Poliția Locală nu mai are dreptul să lase invitații sau amenzi în parbriz! Poliţistul-şef Ciati de la Reşiţa se face că plouă!

Decizia aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție și a fost pronunțată în 19 iunie 2017, la sesizarea Avocatului Poporului. Ea este aplicabilă odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

Avocatul Poporului a făcut un recurs în interesul legii, adică a sesizat instanța supremă despre faptul că instanțele din România au decizii diferite atunci când vine vorba despre invitațiile adresate șoferilor sau proprietarilor de autoturisme să se prezinte la Poliție pentru a da detalii despre cine a condus autoturismul sau pentru a fi amendat.

În sesizare, Avocatul Poporului arată că unele instanțe anulează sancțiunile deoarece legea prevede expres, potrivit art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, că „agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate”.

În schimb, alte instanțe nu rețin aspectul că se menționează expres „poliție rutieră” și validează astfel de invitații ori sancțiuni venite de la orice agent constatator.

În ședința din 19 iunie 2017, completul specializat al Înaltei Curți a decis că „admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte următoarele:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 19 iunie 2017”.

Cu alte cuvinte, de îndată ce decizia va fi publicată în Monitorul Oficial, ea este obligatorie pentru toți agenții de poliție locală, dar și pentru angajații firmelor de parcare care nu vor mai putea să vă înștiințeze, invite sau amendeze decât dacă au în echipă cu ei un agent de circulație.

În caz că ați pățit-o deja, atunci singura șansă este să contestați amenda în instanță, unde trebuie să invocați Decizia Nr.11 din dosarul 3/2017 al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Avocatul Loredana Sabo ne-a declarat că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este obligatorie pentru toate instanțele, dar și pentru agenții constatatori și că ea se va aplica de îndată ce decizia va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

Contactat, directorul Serviciului Public Direcția Poliția Locală Reșița, Alexandru Ciati, ne-a declarat că nu știe nimic despre această prevedere și că juristul instituției este la instanță, dar ne-a spus că se va informa și va reveni cu un telefon.

„Este o decizie necesară a Înaltei Curți, căci practica era neunitară, ea se aplică din momentul publicării sale în Monitorul Oficial”, ne-a explicat avocatul Cosmin Bolosin.

Directorul Alexandru Ciati mai spune că Poliția Locală Reșița oricum nu emitea invitațiile având baza legală OUG 195/2002, ci în baza altor temeiuri legale, dar noi am făcut rost de mai multe invitații și absolut pe toate era trecut ca temei legal tocmai OUG 195/2002, adică exact prevederea lămurită de Înalta Curte prin RIL că poate fi aplicată doar de către „agentul constatator din cadrul poliției rutiere”!

Mai mult, una dintre acele invitații pare a fi completată în bătaie de joc, având tipărit pe verso o bucată dintr-un alt proces-verbal, ceea ce este, cred eu, o bătaie de joc la adresa autorității Statului! Nu poți emite un act oficial care să aibă altceva tipărit pe verso și să implici autoritatea Statului Român în așa ceva…

Citește Recursul în Interesul Legii (RIL) al Avocatului Poporului aici (http://www.avp.ro/ril/ril_ianuarie2017.pdf)

Miercuri, 28 iunie, ora 10.45

Direcția Poliția Locală Reșița a transmis un drept la replică prin care dorește să clarifice atribuțiile angajaților săi:

În primul rând, dorim să arătăm faptul că atâta timp cât Decizia nr.11/2017 este nepublicată în Monitorul Oficial al României, nu se poate formula un punct de vedere obiectiv, cu atât mai mult cu cât potrivit prevederilor art.517 alin.(4) din Codul de Procedură Civilă, dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării Deciziei în Monitorul Oficial al României.

Conform Deciziei nr.11/2017 se admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, se stabilesc următoarele:

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate”.

Astfel drepturile polițiștilor locali, acela de a constata si aplica sanctiuni și cel de a emite invitații unor persoane in vederea lămuriri unor situații apărute in serviciu și care au legătura cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, nu sunt afectate de decizia sus amintita, asa cum din titlul articolului ați lăsat să se înțeleagă.

Referitor la invitațiile prezentate în textul sus arătat, precizăm că acestea au fost emise în baza prevederilor art. 20, alin.(1), lit.”b” din Legea 155/2010 a Poliţiei Locale, unde se stipulează că poliţistul local are dreptul: „să invite la sediul Poliţiei Locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei”

În altă ordine de idei, apreciem că nu se poate spune că nu ținem seama de prevederile Deciziei ÎCCJ, atâta timp cât, în mod eronat, în articolul respectiv au fost prezentate anumite invitații ce au fost emise anterior publicării și chiar pronunțării Deciziei nr.11/2017. Mai mult decât atât, în cuprinsul invitaţiei nu este menţionat faptul că au fost încălcate prevederile art. 39, art. 102 alin.(1) pct.14 şi art.105 pct.10 din O.U.G nr.195/2002, prevederi ce au făcut obiectul Deciziei nr.11/2017.

Cu toate acestea, menționăm că Direcţia Poliţia Locală Reşiţa, a luat cunoştinţă de prevederile Deciziei nr.11/2017, conformându-se în totalitate în ceea ce priveşte constatarea şi aplicarea contravenţiilor ce au format obiectul sesizării formulate de Avocatul Poporului.

De precizat este și faptul că Direcţia Poliţia Locală Reşiţa nu a aplicat sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor art. 39, art. 102 alin.(1) pct.14 şi art.105 pct.10 din O.U.G nr.195/2002, nici înainte și nici după pronunțatea Deciziei nr.11/2017.

Astfel, prin sintagma „Poliția Locală nu mai are dreptul să lase invitații sau amenzi în parbriz!”, inserată în titlul articolului, se aduc grave prejudicii desfăşurării activităţii poliţiştilor locali, având în vedere că prin Decizia nr.11/2017 se stabilește modul de interpretare și aplicare a prevederilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, fără a se face referire la dreptul poliţiştilor locali de a emite invitaţii, în urma constatării unor contravenții.