Peste 30 de milioane de lei – bani europeni – gata să aducă la standarde moderne patru unităţi de învăţământ din Caraş-Severin

Locuitorii oraşului Moldova Nouă şi cei ai comunei Teregova au motive de bucurie! Săptămâna aceasta, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a anunțat că au fost semnate patru contracte de finanţare, ceea ce-nseamnă că patru instituţii de învăţământ vor fi supuse unui amplu proces de reabilitare/modernizare, fapt care va contribui indubitabil la îmbunătăţirea condiţiilor în ceea ce priveşte actul educaţional.

Din cei peste 30 de milioane de lei, aproximativ 24 de milioane vor ajunge în oraşul de la malul Dunării, acolo unde beneficiarele straielor noi vor fi: Şcoala Gimnazială „Sofia Arcan” şi fosta Şcoală Generală Nr. 4, corp de clădire aparţinător Liceului Tehnologic „Clisura Dunării”.

În ceea ce priveşte primul obiectiv vizat, „Îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii orașului Moldova Nouă din zona adiacentă Școlii Gimnaziale Sofia Arcan”, cei peste 14 milioane de lei vor avea ca destinaţie, în primul rând, modernizarea și dotarea instituției de învățământ, investiția cuprinzând inclusiv construirea unei clădiri cu destinația de bazin de înot (749 mp suprafaţă construită).

leader board 728 x 90 px

Referitor la intervențiile masive care vor transforma fosta Școală Generală Nr.3 într-o școală la standarde europene (1.890 mp), aici se poate vorbi despre:

– termoizolarea pereților exteriori și a planșeelor;

– înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă cu ramă din PVC;

– înlocuirea șarpantei și a tablei actuale cu o învelitoare de țiglă;

– refacerea instalațiilor de încălzire, electrice și sanitare;

– montarea de panouri solare;

– reparații interioare și exterioare;

– dotarea cu mobilier și echipamente specifice.

De asemenea, vor fi refăcute și modernizate străzile Traian Vuia, Mihai Viteazu și aleea de acces către piață în zona adiacentă școlii, cu toate componentele lor: drumuri, trotuare, spații verzi, parcări. Vor fi amenajate noi alei carosabile, trotuare și locuri de parcare.

Valoarea totală a proiectului este de 14.438.914 lei, din care 14.092.296 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, prin #Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

Durata de implementare este de 27 de luni.

Alţi peste 9 milioane de lei vor contribui la reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale din cadrul LTCD. Printre lucrările prevăzute aici, amintim:

– refacerea finisajelor interioare, a pardoselilor din casa scării, a holurilor și grupurilor sanitare;

– înlocuirea parchetului existent cu parchet triplustratificat de trafic intens;

–  înlocuirea ușilor interioare;

– dotarea cu mobilier şi echipamente specifice.

Prin implementarea proiectului se vor repara două terenuri sportive, de baschet și de tenis, cu o suprafață de 1.013 mp, care vor fi totodată împrejmuite. De asemenea, se va construi și o sală de sport pe o suprafață de 618,61 mp.

Valoarea totală a investiţiei este de 9,42 milioane lei, din care 9,23 milioane lei finanţare nerambursabilă, prin Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii școlare.

Perioada de implementare a proiectului este de 28 de luni.

Peste opt milioane de lei pentru modernizarea unităţilor de învăţământ din Teregova

Primul proiect din comuna cărăşană, în valoare de peste cinci milioane de lei, este cel care aduce în discuţie Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova.

Iată care vor fi intervenţiile ample la corpurile de clădire ale liceului :

– izolarea termică a pereților exteriori, a planșeului spre pod și a plăcii pe sol;

– înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie eficientă energetic, tâmplărie PVC cu sticlă termoizolantă, precum și a tâmplăriei interioare;

– refacerea șarpantei din lemn, respectiv înlocuirea elementelor degradate și înlocuirea învelitorii cu țiglă nouă ceramică pe întreaga suprafață a acoperișului;

– recompartimentări interioare;

– refacerea finisajelor;

– înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare și termice;

– racordarea la rețeaua de canalizare menajeră existentă în localitate;

– montarea unei centrale termice; montarea de becuri economice;

– amenajarea curții interioare;

– dotarea cu mobilier și echipamente specifice;

– amenajarea de grupuri sanitare noi, inclusiv pentru persoane cu dizabilități;

– realizarea de rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități.

Valoarea totală a investiției este de 5.471.610 lei, din care 5.362.178 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, prin Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Perioada de implementare este de 24 de luni.

Tot în comuna Tegerova va fi reabilitată și dotată Școala Gimnazială Rusca (Școala Nouă), intervenţiile prevăzute fiind următoarele:

– reabilitarea termică a clădirii școlii;

– dotarea cu panouri solare;

– înlocuirea tâmplăriei exterioare cu ferestre termoizolante;

– reparații și înlocuiri ale trotuarelor din jurul clădirii;

– înlocuirea instalației sanitare și termice;

– refacerea sitemelor de apă și canalizare;

– realizarea de grupuri sanitare, precum și accesibilizarea spațiilor pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Curtea va fi amenajată cu zone din tartan, destinate activităților sportive, zone de recreere și alei pietonale. De asemenea, școala va fi dotată cu mobilier și dotări specifice.

60 de elevi se vor bucura de infrastructura școlară modernizată în urma unei investiții totale de 2,69 milioane lei. Valoarea finanțării nerambursabile este de 2,09 milioane lei, asigurată prin Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni.