Peste 2 milioane de lei pentru vârstinicii din Oravița!

Un centru de toată frumusețea pentru persoanele vârstnice se ridică în Zona Gării din Oravița, după ce administrația locală a obținut finanțare pentru încă unul din proiectele europene depuse la Agenția pentru Dezvoltare Vest. 

Prin construirea acestui centru social se urmărește reducerea inegalităților cu privire la accesul la serviciile de sănătate pentru cei bătrâni. Mai exact, administrația publică locală de pe Valea Carașului a făcut toate demersurile pentru ca proiectul care se adresează persoanelor vârstnice aflate în pericol de excluziune socială din cauza pensionării și a singurătății, să devină realitate. Astfel, scopul serviciului social „Centru de zi pentru persoane vârstnice” este de prevenire și/sau limitare a unor situații de dificultate și vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziuni de tip social, promovând participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială și cultivarea relațiilor interumane. Totodată, prin intermediul acestui demers, se urmăreşte menținerea activă a persoanelor vârstnice, prevenirea izolarării și marginalizării acestora contribuind la valorificarea potenţialului fiecărei persoane asistate.

Proiectul va fi implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, suma la care se ridică întreaga investiție fiind de 2.256.945,96 de lei.

Totodată, prin intermediul investiţiei care are drept public ţintă vârstnicii de 65 de ani şi peste se vor urmări:dezvoltarea și diversificarea beneficiilor și serviciilor sociale prin îmbunătățirea infrastructurii sociale, prevenirea și combaterea abuzului și neglijării persoanei vârstnice prin încurajarea comunicării cu semenii și cu comunitatea locală, încurajarea unui stil de viață sănătos și activ pentru îmbunatățirea calității vieții persoanelor vârstnice, dezvoltarea și promovarea implicării active a persoanelor vârstnice în toate aspectele sociale, economice, politice și culturale ale societății, precum și încurajarea voluntariatului.