Peste 10.000 de elevi silitori din Timișoara, răsplătiți și în acest an școlar! Burse în valoare de peste 7 milioane de lei

Peste 10.000 de burse vor fi acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara. Proiectul de hotărâre, votat de consilierii locali, prevede alocarea a peste 7 milioane de lei, prioritate având bursele sociale, de studiu și de performanță.

Suma pusă la bătaie va acoperi 10.430 de burse. Aproape 8.800 de elevi primesc burse de merit, peste 300, de performanță, 174 de copii vor primi burse de studiu, iar peste 1.150, burse de ajutor social. În urma centralizărilor făcute de reprezentanții instituțiilor de învățământ, s-a constatat că banii nu sunt suficienți pentru a acoperi necesarul de burse propus.

„Dat fiind faptul că suma alocată în buget este insuficientă pentru acoperirea necesarului de burse solicitat conform prevederilor Ordinului 3470/07.03.2012, propunem acordarea integrală a burselor sociale lit. a) şi c) (bolnavi, orfani şi venituri foarte mici), a burselor de studiu şi a burselor de performanţă, iar în cazul burselor de merit – art. 8. lit. a) – care sunt mult mai numeroase – acestea să se acorde la un procent de aproximativ 70% din numărul solicitat, în funcţie de fiecare unitate de învăţământ, cu particularitatea că, pentru solicitările mai mici de 40 de burse la această categorie, şi aceste burse să fie acordate integral. Procentul propus rezultă raportând suma aprobată în buget la suma necesară solicitată. Vor fi acordate cu prioritate bursele sociale, bursele de studiu şi bursele de performanță”, se arată în proiect.

Cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii: performanţă, merit, studiu şi sociale au rămas la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar, adică timp de nouă luni, cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume timp de 12 luni.