Parteneriat între UVT și un oraș din Valea Timocului la un proiect de aproape un milion de euro!

Universitatea de Vest din Timișoara va implementa un proiect ecologic de cooperare transfrontalieră foarte important, cu tematică centrală referitoare la poluare în zonele de exploatare minieră transfrontalieră. Partenerul instituției timişorene de învățământ superior este Institutul de Mine și Metalurgie din Bor, un oraș din Valea Timocului, dar și GEC Nera.

Proiectul vizează evaluarea calității apei în zonele de operațiuni miniere transfrontaliere, propunerea de metode de remediere și promovarea educație în domeniul protecției mediului. Valoarea totală a proiectului este de 999 894 de euro, dintre care asistenţa financiară nerambursabilă este de 849 909.90 de euro. Perioada de implementare este de doi ani, din data de 10 septembrie 2019 până în 9 septembrie 2021. S-a recurs la un proiect de cooperare transfrontalieră, deoarece partenerii au facilități de cercetare complementare. UVT este liderul proiectului care propune eliminare cuprului și a altor substanțe periculoase din apele uzate, rezultate în urma exploatărilor miniere.

Rezultatele preconizate de proiect sunt: (i) informarea și educarea tinerilor, a participanților la inițiativele de consolidare a capacităților și a publicului larg privind problemele de mediu specifice ariilor in care se desfășoară operații miniere prin implicarea lor în campanii de conștientizare, sesiuni de formare și evenimente; (ii) noi instrumente ce vor fi utilizate în domeniul serviciilor transfrontaliere pentru protecția mediului; (iii) o bază de cunoștințe publice care conține caracterizarea fizico-chimică și toxicologică a fluxurilor de apă din zonele considerate și soluții de remediere și care va fi utilizată ca un nou sistem de monitorizare în domeniul protecției mediului în zona transfrontalieră; (iv) două studii științifice care expun situația fluxurilor de apă și a procedurilor de remediere, care sunt disponibile public pe pagina web a proiectului și sunt trimise în format tipărit cercetătorilor, ONG-urilor, autorităților locale/regionale/naționale și organizațiilor care acționează în domeniul protecției mediului.